Detail předmětu

Odborná praxe - CHM

FCH-BCO_ODP_MAk. rok: 2018/2019

Praxe studenta ve výrobním podniku nebo výzkumné či vývojové laboratoři, se zaměřením na studentovu budoucí specializaci.

Výsledky učení předmětu

Prezentace nabytých znalostí a poznatků aplikovaná na konkrétní výrobní podnik nebo laboratoř.

Prerekvizity

Znalosti potřebné pro absolvování praxe ve zvoleném oboru a organizaci (podniku). Individuálně podle zaměření studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

dle zadání firmy, v níž se praxe vykonává (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Formou praxe v ostrém provozu v rozsahu 10 x 8,5 hodin za semestr.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Dle dispozic daných přijímací organizací.

Cíl

Poskytnout studentovi příklad praktické aplikace znalostí nabytých v teoretických předmětech a seznámit studenta s každodenním chodem výrobního podniku nebo výzkumné či vývojové laboratoře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student po ukončení praxe prokáže absolvování praxe potvrzením od přijímací instituce a připraví prezentaci o problematice řešené během praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor