Detail předmětu

Laboratorní projekt I - ŽP

FCH-BCA_LSP1_ŽPAk. rok: 2018/2019

Trénink tvůrčích schopností formou vypracování literární rešerše týkající se zvolené problematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

individuálně podle tématu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast v úvodní části. Průběžné konzultace s vedoucím projektu. Zpracování zadaného projektu ve fromě seminární práce o rozsahu nejméně 8 normostran textu + grafy, tabulky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Seznámení se nabízenými tématy.
2. Seznámení se s metodami vyhledávání v bibliografických a fulltextových databázích, patentová literatura.
3. Vypracování projektu na dané téma.
4. Prezentace výsledků.

Cíl

Řešení samostatného projektu. Osvojení si zásad přípravy projektu, týmové a individuální práce, literární rešerše.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor