Detail předmětu

Chemie a technologie polymerních materiálů

FCH-BCO_CHPAk. rok: 2018/2019

Základní pojmy a rozdělení polymeračních technologií používaných pro výrobu velkoobjemových a inženýrských polymerů. Jednotlivé výrobní procesy, materiály, stroje a zařízení, energetické nároky na procesy, úpravy surovin atd. Možnosti reaktorově i post-reaktorově ovlivnit vlastnosti a použití polymerních materiálů. Předmětem výuky je rovněž chemie a technologie reaktoplastů.

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvářet technologické komplety svázáním jednotkových operací, vytvořit si názorové představy o uspořádání technologických linek, získat konkrétní vědomosti o technologiích zpracování polymerů. Seznámit se s postupy modifikací vlastností polymerů při reaktorových i post-reaktorových modifikacích polymerů.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Ebewele R.O., Polymer Science and Technology (EN)
Mleziva J., Šňupárek J., Polymery-výroba, struktura, vlastnosti a použití, Praha 2000 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška obsahuje otázky podle tématiky přednášek. Ke zkoušce je třeba vypracovat a přednést referát na zadané téma.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Výroba polyethylenu a polypropylenu koordinační polymerací, kopolymerace s alfa-olefiny. Radikálová polymerace ethylenu. Výroba kopolymerů - EPDM, EPM.
2.Výroba polystyrenu blokovou polymerací. Výroba zpěňovatelného a pěnového PS. Výroba kopolymerů: HIPS, SAN, ABS, ASA. Aniontová a živá polymerace.
3.Výroba PVC suspenzní, emulzní a blokovou polymerací. Měkčení PVC. Deriváty polyvinylchloridu - PVDC, CPVC. Fluoroplasty - PTFE, PVF, PVDF.
4.Suspenzní a emulzní výroba polyvinylacetátu, polyvinylpropionátu. Výroba polyvinylakoholu. Výroba polyvinylacetalů. Polyvinylethery.
5.Výroba polymerů a kopolymerů kyseliny akrylové, methakrylové a jejich derivátů. Bloková a emulzní polymerace - výroba a chemie akrylátových nátěrových materiálů. Polyakrylamid, polyakrylonitril, polykyanakryláty-lepidla.
6.Výroba polyetherů - polyethylenoxid, polypropylenoxid, polyfenylenoxid, fenoxypryskyřice, polyetheretherketon.
7.Výroba polyacetalů-polyoxymethylenu.Výroba polyesterů - PETB, PBTP, PC, chemie alkydů. Výroba UP a metody síťování UP.
8.Výroba polyamidů hydrolytickým a aniontovým způsobem. Výroba polyimidů. Výroba polysulfonů.
9.Výroba a zpracování fenoplastů a aminoplastů.
10.Chemie a technologie silikonů.
11.Výroba a vytvrzování epoxidových pryskyřic. Plastifikace EP, reaktivní a inertní ředidla.
12. Nenasycené polyesterové pryskyřice, vinylesterové pryskyřice - strutura, vlastnosti, výroba, metody zpracování.
13. Výroba a aplikace polyuretanů. Vliv struktury monomerů na vlastnosti PUR. Katalytické systémy, extendéry. Jednosložkové a dvousložkové polyuretanové nátěrové materiály. Polyuretanová lepidla. PUR pěny. PUR elastomery.
14.Zpracování přírodních materiálů na bázi celulózy.
15.Reaktivní úpravy polymerů: roubování monomery s polárními skupinami, ionomery a výroba iontoměničů. Reaktivní aditiva-barvení, antioxidanty, retardéry hoření, fungicidy aj.

Cíl

Obsahem předmětu je seznámení s jednotlivými technologiemi zpracování polymerů ve vztahu k základním materiálovým vlastnostem. Úkolem předmětu je pochopení vztahu zpracovatelnost - struktura polymeru pro jednotlivé typy zpracovatelských postupů a schopnost inženýrsky definovat materiálové požadavky pro danou technologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se účast na přednáškách a konzultacích. Přehledné znalosti jsou vyžadovány u zkoušky. Ústní zkouška obsahuje otázky podle tématiky přednášek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor