Detail předmětu

Teorie vozidel

ÚSI-EDTEVAk. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje se základními teoretickými poznatky zaměřenými na jízdní vlastnosti automobilu. Základem je porozumění souvislostí mezi působícími silami a pohybem vozidla. Na základě těchto znalostí je možné porozumět funkci jednotlivých systémů vozidla, a vytvářet souvislosti mezi konstrukcí vozidla a jeho dynamickými charakteristikami.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí aplikovat základní principy mechaniky (dynamiky) na úlohy související s jízdními vlastnostmi motorových vozidel:
- vyhodnotit a predikovat akcelerační vlastnosti vozu,
- vyhodnotit a predikovat brzdnou dráhu vozidel,
- vyhodnotit a predikovat stabilitu vozu při brzdění,
- orientovat se v problematice protiblokovacích systému brzd,
- porozumět směrovým charakteristik pneumatik,
- vyhodnotit a predikovat zatáčení při nízké a vysoké rychlosti vozidla.

Prerekvizity

Základy technické mechaniky, kinematiky a dynamiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Gillespie,T.D. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, 1992. ISBN 1-56091-199-9. (CS)
Vlk, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Nakladatelství a zasilatelství vlk, Brno 2003, ISBN 80-239-0024-2 (CS)
ABE, Masato. Vehicle Handling Dynamics: Theory and Application. Second edition. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-08-100390-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů. Zkouška se skládá z písemné části (kontrolního testu) a z části ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vozidlové kolo
2. Poměry ve stopě, Směrová úchylka, Charakteristiky pneumatik
3. Vnější silové a momentové účinky působící na vozidlo
4. Směrová stabilita vozidla
5. Jízdní odpory vozidel
6. Výkonové vlastnosti vozidel, Ztráty výkonu
7. Hmotnostní parametry vozidel
8. Brzdění vozidel
9. Rozdělení brzdných sil
10. Stabilita brzděného vozidla, ABS
11. Asistenční systémy vozidel
12. Jízdní soupravy a motocykly
13. Aerodynamická stabilita

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout teoretické poznatky, jejichž osvojením studenti získají teoretické zázemí, které jim umožní analyzovat jízdní vlastnosti vozidla a porozumět funkcím jednotlivých mechanických nebo elektronických systémům automobilu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s vyučujícím předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor