Detail předmětu

Simulační modelování při analýze silničních nehod I

ÚSI-EDSM1Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na využití výpočetní, popř. měřicí techniky při analýze dopravních nehod a zjišťování škod na vozidlech.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získají studenti dovednosti při práci s programy pro analýzu silničních nehod, popř. pro stanovení výše škody na vozidle.

Prerekvizity

Podmínkou studia předmětu je základní znalost fyzikálních veličin a zákonů, souvisejících s analýzou silničních nehod

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se ralizuje formou cvičení v počítačové učebně. Tato cvičení slouží k pochopení principu práce s vybranými programy a následně ke zpracování semestrlního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba povinná účast na cvičeních a odevzdání semestrální práce (získání podkladů pro analýzu s podporou simulačního programu, vyřešení zadané úlohy v tabulkovém procesoru apod.)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka je realizována v sedmi čtyřhodinových blocích jedenkrát za 14 dní:
1. Měřicí a záznamová technika pro dokumentaci místa DN
2. Tabulkový procesor
3. Základy práce s PC-Crash
4. Základy práce s Virtual Crash
5. SW baliček znalce
6. Zpracování semestrálního projektu
7. Odevzdání semestrální práce, hodnocení.

Cíl

Studijním cílem předmětu je seznámit studenty s dostupným SW a HW vybavením, umožňujícím provádění dílčích úloh při řešení dopravních nehod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor