Detail předmětu

Řešení právních problémů v praxi dopravce

ÚSI-EDPRPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku podnikání v silniční dopravě a s tím spojené řešení právních problémů a situací, vyžadujících právní posouzení.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu budou mít zákaldní znalosti dopravního práva a jejich aplikace při řešení problémů přepravce.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou

Doporučená nebo povinná literatura

Právní předpisy EU a ČR a vlastní skripta. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Znlalost problematiky je ověřována ústní zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu - základní pojmy
2. Požadavky na odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy
3. Práva a povinnosti dopravce
4. Režim řidiče- I
5. Režim řidiče- II
6. Způsob vedení záznamu o provozu vozidla a záznamu o době řízení, přerušení řízení a odpočinku
7. Kontrolní zařízení pro evidenci režimu řidiče-analogové a digitální tachografy
8. Vyhodnocení a práce s daty z analogového a digitálního tachografu
9. Zvláštní požadavky na dopravce provozující osobní dopravu
10. Zvláštní požadavky na dopravce provozující nákladní dopravu
11. Vymáhání práva - kontrolní orgány
12. Příklady praktických kontrol v EU (kontrola dokladů, kontrola režimu řidiče, vážení vozidla)
13. Způsoby uplatnění sankcí za porušení předpisů

Cíl

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s řešením problémů dopravce, které souvisejí s oblastí dopravního práva. Znalost řešení takových problémů je předpokladem pro práci na úrovni managementu dopravních společností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor