Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 I.

FaVU-1SDU-ZAk. rok: 2018/2019

Kurz seznamuje studenty a studentky s přehledem základních myšlenkových konceptů, programů, s výměnou uměleckých forem a s politickými, sociálními a ekonomickými podmínkami umělecké tvorby v první polovině 20. století. Kurz zahrnuje všechny umělecké druhy: malířství, sochařství, design, architekturu, fotografii, asambláž a typografii. Přednášky se rovněž kriticky zabývají i rolí institucí, jako jsou akademie, umělecké organizace, muzea a galerie či umělecká kritika, ve formování uměleckých scén. Výklad obsahuje i kritický pohled na sociální, národnostní a rasové politiky a pohled prizmatem postkolonialismu a feminismu. Studenti a studentky si mají prostřednictvím kurzu osvojit kritické myšlení a základní pojmový aparát pro popis a konceptualizaci uměleckých programů 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny umění Evropy a Severní Ameriky z let 1900–1930.

Prerekvizity

Základní znalost obecné historie a kultury, odpovídající maturitní zkoušce. Doporučena je i základní orientace v literárních a hudebních směrech první poloviny 20. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Osnovy výuky

1. Otcové moderní myšlenky: Darwin, Nietsche, Marx, Freud a umění
2. Secese: Revoltující umělecké skupiny a moderna na akademiích: Vídeň, Berlín, Mnichov
4. Umělec, výroba, zákazník: Arts and Crafts, Wiener Werkstätte, Deutscher Werkbund
5. Manifesty expresionismu: Die Brücke, Der Blaue Reiter, theosofie a umění
6. Kubismus: Picasso, Braque, Gleizes, Gris, Léger; kubistické sochařství (Lipschitz, Zadkinw, Brancusi), architektura a design
7. Počátky abstrakce: Kandinsky, Delauny, Duchamp, Kupka
8. Světové výstavy I.: 1904 St. Louis, 1905 Liége, 1913 Ghent, 1915 Panama-Pacific
9. Americký sen: Modernismus (O’Keeffe, Hartley) vs. realismus (Wood, Hopper), Harlem Renaissance, Federal Art Project
10. Italský futurismus: Marinetti, Boccioni, Balla, Marey
11. Bauhaus ve Wiemaru: Gropius, Klee, Desbourg, Kandinsky
12. Avantgarda a ideologie I.: Malevič, Kandinsky, Lissitsky, Tatlin, socialistický klasicismus

Učební cíle

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce umění Evropy a Ameriky z let 1900–1930, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovány jsou 3 neomluvené absence).

Základní literatura

Gobrich, E., Příběh umění, Praha, 1992. (CS)
Foster, H.; Krauss R.; Bois, Y.-A.; Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007 (CS)
Clark, T. J., Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism. New Haven a London 1999 (CS)
Haas, F., Architektura 20. století. Praha 1978 (CS)
Schapiro, M., Modern Art. 19th&20th Centuries. New York 1968 (CS)
Krauss,R., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. 1985 (CS)
Lamač, M., Myšlenky moderních malířů. Praha 1989 (CS)
Halada, J.; Hlavačka, M., Světové výstavy : od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000 (CS)
Wittlich, P., Umění nové doby: Doba secese, Praha 1987 (CS)
Fiedler, J.; Ackermann, U., Bauhaus, Kolín n. Rýnem 2006 (CS)
Harrison, Ch.; Wood, P. (eds.), Art in theory, 1900-2000: An anthology of changing ideas. Malden 2003 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor