Detail předmětu

Angličtina 0 (letní)

FaVU-1APIN-LAk. rok: 2018/2019

Studenti jsou na základě rozřazovacího testu rozčleněny do příslušné úrovňové skupiny. oficiální učebnicí, se kterou pracujeme na všech čtvyřech úrovních - mírně pokročilí (evropský referenční rámec A1) - pokročilí (B2) jsou New Opportunities Student's Book a Workbook.
Pre-Intermediate nižžší odpovídá falešným začátečníkům.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semeestru.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni základní komunikace v psané i mluvené formě (jednoduchý email, konverzace na jednoduché - obecné téma) - v této fázi mají již zafixované užití zájkladních minulých, přítomných, budoucích i předpřítomného času, znají základní okruhy slovní zásoby, etc...

Prerekvizity

Znalost jazyka nejméně na úrovni falešných začátečníků, nejvíce na úrovni FCE či CAE - i pro ty se tu něco najde. Kurs je náročný na všech úrovních.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Osnovy výuky

Osvojování komunikačních znalostí v angličtině na odpovídající úrovni (mírně pokročilí až pokročilí).
Na konci bakalářského cyklu absolvují všichni studenti FaVU povinně státní zkoušku z angličtiny, která odpovídá maturitě z angličtiny na gymnáziu. (evropský referenční rámec = B1, středně pokročilí).
New English File Us 3-4

Učební cíle

Na každé úrovni je kladen důraz na dvě věci:
1. maximální komunikativnost - čili: chyby nevadí, ostych ano.
2. maximální možné osvojení slovní zásoby na minimálmím prostoru 12 - 13 sezení za semestr. Gramatikou se nedomluvíte, slovíčky ano.
Na konci bakalářského cyklu absolvují všichni studenti FaVU povinně státní zkoušku z angličtiny, která odpovídá maturitě z angličtiny na gymnáziu. (evropský referenční rámec = B1, středně pokročilí).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mohou mít dvě neomluvené docházky za semestr.

Základní literatura

Life Pre-Intermediate. Stephenson Helen et al. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Na bázi 10 - 13 lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy I (nebo Blueprint I).