Detail předmětu

Základy výpočetní techniky - letní

FaVU-ZVT-LAk. rok: 2018/2019

Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfólio ve webové podobě. Kurz by měl pokrýt obecné aspekty práce s počítačem, tedy jednoznačné vymezení datových velikostí, metody posuzování digitálních a digitalizovaných obrázků, jejich použití v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

- základy práce se skenerem
- ukládání a zálohování dat, kompresní a archivační programy, vypalování záložních dat na CD
- základy práce s tabulkovým procesorem
- základy práce v počítačové síti, sdílení disků, přenos dat po síti

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška.

Osnovy výuky

Letní semestr je zaměřen na vytváření webových stránek pro potřebu vlastní prezentace na Internetu, základy technologií HTML, CSS, FTP, úvod do JS.

Učební cíle

Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfolio ve webové podobě tj.: zvládnutí jazyků HTML a CSS, textový editor, jednoduchá práce s obrazem, přesahy k multimédiím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003 (CS)

Doporučená literatura

Bootstrap framework reference - https://getbootstrap.com/docs/ (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

28 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Letní semestr je zaměřen na vytváření webových stránek pro potřebu vlastní prezentace na Internetu, základy technologií HTML, FTP.