Detail předmětu

Vizuální kompozice v čase 1

FaVU-VKO-ZAk. rok: 2018/2019

Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Přehled prehistorie a historie optických nástrojů. Osvojení si práce v soudobých programech, využívaných při produkci a postprodukci videoobrazu, včetně seznámení se s příklady řešení obrazových kompozic žijících umělců.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, exkurze.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: konzultování vlastního projektu během semestru a jeho následné předvedení a ústní obhajoba zvolených postupů k jeho realizování

Osnovy výuky

Prehistorie a historie optických nástrojů na vytváření iluze pohyblivého obrazu, násl. filmu, analogového a digitálního videa.

Učební cíle

Zimní semestr je věnován teoretickému seznámení se s možnostmi a způsoby práce s pohyblivým obrazem, zejména těch, které předcházely digitální technologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Základní literatura

Aumont, Jacques: Obraz. NAMU, Praha 2006
Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996
Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba, PAF Olomouc 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor