Detail předmětu

Bakalářská práce

FaVU-BSK-PAk. rok: 2018/2019

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia, kteří se soustředí na ateliérovou práci podle zadání praktické části jejich diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Výsledky učení předmětu

Realizace uměleckého díla podle zadání praktické části diplomové práce.

Prerekvizity

Prerekvizitou je rozpracované zadání praktické části diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Státní závěrečná zkouška

Osnovy výuky

Podle specifikace zadání diplomové práce a individuálních potřeb diplomanta.

Učební cíle

Studenti konzultují a samostatně realizují závěrečnou bakalářskou diplomovou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace jsou povinné.

Základní literatura

Literatura podle zaměření bakalářské práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD1 , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD2 , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AVI , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AEN , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AMU , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AFO , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor APE , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AIN , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor ATD , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM1 , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS2 , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AKG , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM3 , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS1 , 4. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM2 , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Státní záv. zk.

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor