Detail předmětu

Užitné vlastnosti a volba materiálu

FSI-WUVAk. rok: 2017/2018

Filosofie volby materiálu v procesu navrhování, kriteria užitných vlastností, hlavní hlediska pro volbu materiálu a jejich vzájemné ovlivnění. Vztah materiálu, technologie a konstrukce. Algoritmy volby materiálu a technologie. Ekonomičnost volby (materiálové a výrobní náklady, energet. a surovinová náročnost), technologie výroby a volba materiálu, dopad volby materiálu na životní prostředí ve výrobním a uživatelském cyklu. Volba podle rozhodujících materiálových vlastností.Nástroje pro volbu materiálu a její formalizaci Počítačová podpora volby materiálu. Užitné vlastnosti progresivních materiálů.

Výsledky učení předmětu

Znalost činitelů ovlivňující volbu materiálu a postupů,
usnadňujících optimalizaci volby materiálu. Relace mezi
materiálovými vlastnostmi, technologií a konstrukcí (funkčnosti
a užitnými parametry výrobku) a užitných vlastnostech
strojírenských materiálů, včetně materiálů nejnovějších.
Znalost práce s databázemi a expertními systémy.

Prerekvizity

Předmět uzavírá studium materiálového inženýrství a je vystavěn na znalostech, které studenti v této specializaci získali. Předpokladem pro studium tohoto předmětu jsou tedy velmi dobré znalosti materiálových věd v celé jejich šíři, získané v průběhu bakalářského studia a zejména pak při studiu magisterské specializace.

Doporučená nebo povinná literatura

ASHBY,M.F.: Materials Selection in Mechanical Design, Oxford, 5th edition, 2017.ISBN: 0081005997 9780081005996. (EN)
Ashby, M.F.: Materials Selection in Mechanical Design, , 0
Macek K., Zuna P.: Materials science (course book in Czech), , 0
Ptáček et al.: Materials science (course book in Czech), , 0
DIETER G.E.: ASM Handbook Vol.2, Materials Selection and Design.ASM International Handbook Committee, 1997. ISBN 0-87170-386-6. (EN)
ASHBY, M. F., SHERCLIFF, H., CEBON, D., MATERIALS- Engineering, Science,Processing and Design, Elsevier, 2010. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:soubor vypracovaných zadání
Zkouška:písemná a ústní část

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Kurz završuje proces výchovy budoucího materiálového inženýra,
shrnuje rozšiřuje a prohlubuje jeho dosavadní znalosti
konstrukčních materiálů a jejich užitných vlastností, učí jej
souvislostem mezi optimální volbou materiálu a činiteli, které
je třeba při volbě zohlednit. Poskytuje informace o způsobech
optimalizace volby materiálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních,v případě neúčasti písemé zpracování zadání

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Filozofie a metodologie volby materiálu
2.Volba materiálu a technologie v procesu navrhování komponent
3.Nástroje pro volbu materiálu (Ashbyho přístup)
4.Nástroje pro volbu materiálu (matriční metody)
5.Nástroje pro volbu materiálu( vícenásobná omezení a cíle v konflikt),hodnotová a fraktografická analýza
6.Počítačová podpora volby materiálu a technologie
7.Hlediska pro volbu materiálu (technologie, ekonomické aspekty)
8. Hlediska pro volbu materiálu( environmentální aspekty, technický a průmyslový design)
9.Specifické případy volby materiálu a technologie (hybridní materiály, inverzní úloha, časově omezená životnost aj.)
10. Volba technologie, algoritmy a nástroje
11.Volba materiálu a technologie z hlediska základních materiálových charakteristik
12. Volba materiálu a technologie z hlediska základních materiálových charakteristik
13 Příklady volby materiálu pro vybrané inženýrské komponenty

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Zadání ročníkové práce
2. Volba materiálu a technologie v procesu navrhování komponent
3.Práce s Ashbyho grafy,indexy užitných vlastností
4.Aplikace tvarového faktoru-příklady
5.Vícenásobná omezení při volbě-příklady
6.Volba materiálu s využitím matričních metod-příklady
7.Volba materiálu v případě konfliktních cílů
8.Příklady aplikace dalších typů nástrojů (aplikace fuzzy logiky aj.)
9.Práce s databázemi
10.Příklady volby materiálu
11. Příklady volby materiálu a prezentace ročníkových zadání
12.Prezentace ročníkových zadání
13.Opakování probrané látky a zápočet