Detail předmětu

Funkční a nanostrukturní materiály

FSI-WFNAk. rok: 2017/2018

Úvod k nekonvenčním a progresivním materiálům. Materiály pro extrémní provozní podmínky(zejména materiály pro vysoké teploty a pro jadernou energetiku) . Kompozitní materiály. Funkčně gradientní materiály.Vrstvy a povlaky,včetně technologie jejich vytváření.
Nanokrystalické a nanostrukturní materiály,nanokompozitní materiály.Inteligentní materiály. Materiály s tvarovou pamětí. Supravodivé materiály. Superplastické materiály. Kovová skla a kovové pěny. Prášková metalurgie.
Superlehké slitiny (Al-Li, Mg-Li). Intermetalika.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s nejmodernejšími poznatky o
základních charakteristikách, technologií zpracování,
užitných vlastnostech a použití nekonvencních materiálu,
materiálu extrémních parametru a materiálu pro príští
tisíciletí, jako jsou napr.kovové sklo a peny, nanostrukturní
materiály ci intermetalika.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování materiálovědních předmětů v bakalářském studiu.Základní znalosti matematiky,fyziky a chemie získané v průběhu bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Ashby F.M., Jones, D.R.H.: Engineering Materials I,II, , 0 2. W.Callister,Jr.: Materials Science and Engin., , 0 3. Carter D.F, Paul D.E: Materials Science and Eng., , 0
Dorazil,E.Metallic materials
W.Callister,Jr.:Materials Science and Engineering
2. W.Callister,Jr.: Materials Science and Engin., , 0
3. Carter D.F, Paul D.E: Materials Science and Eng., , 0
1. Ashby F.M., Jones, D.R.H.: Engineering Materials I,II, , 0 2. ...
M.Ashby:Materials sci.and engineering

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápocet:
Podmínkou zápoctu je absolvování všech predepsaných témat ve
cviceních a zpracování príslušných písemných úloh.
Zkouška:Skládá se z písemné a ústní cásti
Zkouška je ústní. Student odpovídá na tri otázky

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty se skupinou materiálu, které
se vyznacují specifickými užitnými vlastnostmi, príp. extrémními
parametry a skupinou tak zv. materiálu pro technologii tretího
tisíciletí. Studenti se v kursu seznámí prakticky se všemi novými,
progresivními (převážně kovovými) materiály s výjimkou keramických
a polymerních, kterým jsou venovány samostatné kursy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná úcast na cvičeních,zpracování písemných zadání a přednes referátu na zadané téma.Absence jsou rešeny individuelně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod k nekonvenčním a progresivním materiálům
2.Kompozitní materiály (s kovovou a keramickou matricí)
3.SMA-materiály s pamětí tvaru(kovové i polymerní)
4.Inteligentní materiály a systémy
5.Povrchy a povlaky,včetně technologie jejich vytváření
6. FGM- Funkčně gradientní materiály
7.Nanokrystalické a nanostrukturní materiály,nanotechnologie
8. Nanokrystalické a nanostrukturní materiály,nanotechnologie
9.Supravodivé materiály
10. Amorfní materiály, kovové pěny
11.Prášková metalurgie
12.Superplasticita a její aplikace
13.Příklady dalších typů progresivních materiálů (metamateriály, biomateriály, biomimetika aj.)

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Přidělení ročníkových témat ( k jejich prezentaci v rámci cvičení)
2. Aplikace kompozitních materiálů, optimalizace výběru armujícího materiálu
3. Materiály s pamětí tvaru-příklady
4. SMA a inteligentní materiály ,příklady
5.Povrchy a povlaky.příklady
6.Prezentace studentů k předchozím tématům
7. Metody SPD (ECAP aj.)
8.Prezentace studentům k tématům 6-8
9.Supravodivé materiály
10.Amorfní materiály, kovové pěny, aplikace
11.Prášková metalurgie-laboratoř
12.Prezentace posluchačů