Detail předmětu

Automatizace budov

FSI-VABAk. rok: 2017/2018

Jsou popsána základní východiska neprůmyslové automatizace. Jsou vyjmenovány základní komponenty a prostředky nevýrobní automatizace. Jsou popsány jednotlivé oblasti nevýrobní automatizace:
-řízení energie v budovách
-zabezpečovací systémy
-automatizace v automobilech
-veřejné informační systémy
-automatizace domácností
-robotické systémy
-použivaná sběrnicová rozhraní.
Jsou rozebrány přínosy nevýrobní automatizace a demonstrovány typické systémy různých firem (Siemens, Schneider Electric, apod.). Předmět navazuje na výuku výrobní automatizace.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí navrhovat systémy nevýrobní automatizace.

Prerekvizity

Předpokládané znalosti studentů: -Teorie automatického řízení -Technické a programové vybavení průmyslových i kancelářských osobních počítačů -Programovatelné automaty -Přenos dat a průmyslové počítačové sítě -Architektura mikroprocesorů

Doporučená nebo povinná literatura

Merz, H., Hansemann, T., Hubner, C.: Building Automation, Communication systems with EIB/KNX, LON, and BACnet, Springer 2009
Merz, H., Hansemann, T., Hubner, C.: Building Automation, Communication systems with EIB/KNX, LON, and BACnet, Springer 2009
Merz, H., Hansemann, T., Hubner, C.: Automatizované systémy budov. Grada Publishing 2007 Praha.
Merz, H., Hansemann, T., Hubner, C.: Automatizované systémy budov. Grada Publishing 2007 Praha.
Valeš, M.: Inteligentní dům (druhé vydání). ERA 2008 Brno.
Valeš, M.: Inteligentní dům (druhé vydání). ERA 2008 Brno.
Kunc, J.: Elektroinstalace krok za krokem. Grada Publishing 2010 Praha.
Kunc, J.: Elektroinstalace krok za krokem. Grada Publishing 2010 Praha.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Cíl

1 Vysvětlit cíl a účel integrované neprůmyslové automatizace.
2 Seznámit studenty s prvky neprůmyslové automatizace.
3 Naučit navrhovat systémy integrované neprůmyslové automatizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučena.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konvenční elektrotechnická instalace.
2. Struktura systému pro řízení inteligentních domů.
3. Evropská instalační sběrnice KNX/EIB (přístroje na sběrnici, topologie).
4. Evropská instalační sběrnice KNX/EIB (instalace, komunikace, telegramy).
5. Evropská instalační sběrnice KNX/EIB (KNX Powerline PL 110).
6. Automatizace budov se systémy LONWORKS.
7. Komunikační protokol BACnet.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. HW programovatelných automatů firmy Phoenix Contact.
2. Programování v jazyce funkčních bloků FBD.
3. Programování v jazyce funkčních bloků FBD.
4. Programování v jazyce ladder diagram LD.
5. Programování v jazyce instruction list IL.
6. Programování v jazyce strukturovaného textu ST.
7. Programování v jazyce SFC.
8. Cvičení v praktickém používání prostředí Control Web 6.1
9. Cvičení v praktickém používání prostředí Control Web 6.1
10. Cvičení v praktickém používání prostředí Control Web 6.1 + propojení s PLC pomocí OPC serveru.
11. Zprovoznění prvků KNX pomocí ETS4.
12. Zprovoznění prvků KNX pomocí ETS4.
13. Zprovoznění prvků KNX pomocí ETS4.