Detail předmětu

Vybrané statě

FSI-OVPAk. rok: 2017/2018

Kurz Vybrané statě seznamuje studenty s problematikou, která není přednášena v ostatních kurzech a s problematikou, která je aktuální pro civilní letecký provoz v ČR. Aktuální problematika může doznávat obsahových změn v souladu s vývojem civilního letectví. Literaturu nelze jednoznačně specifikovat, přednášená látka a ukázky závisí na aktuálním vývoji.
Studenti jsou zapojeni do výuky a aktivně vyhledávají informace o aktualitách v civilním letectví.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Bezpečnost v civilním letectví, metody ověřování propustnosti (kapacity) a provozuschopnosti letadel a zabezpečovací letecké techniky v civilním letectví. Ekonomická problematika organizací civilního letectví. Letecké simulátory a trenažéry.

Prerekvizity

Znalost středoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literaturu nelze jednoznačně specifikovat, přednášená látka a ukázky závisí na aktuálním vývoji.
Literature cannot be unambiguously specified, lectures examples depend on current development.
Literature cannot be unambiguously specified, lectures examples depend on current development.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Studenti se podílí na výuce formou představení zazaného úkolu formou přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je studentovi udělen na základě předložení zadané písemné práce, zaměřené na některé z řešených témat. Posuzuje se především schopnost analyzovat přínosy a problémy v zadaném tématu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je rozšíření znalostí studentů nad rámec povinných předmětů v oblastech teorie a legislativy civilního letectví, případně další aktuální problematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná. Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Bezpečnost (provozní) v civilním letectví
2. Annex 19 - Systémy řízení provozní bezpečnosti
3. Ochrana civilního letectví před protiprávními činny
4. Ochrana civilního letectví před protiprávními činny - technické prostředky.
5. Letová způsobilost a problematika certifikace letecké techniky.
6. Problematika typové certifikace.
7.-8. Lidský činitel v letectví
9.-10. Moderní informační technologie v civilním letectví - letecký internet.
11. Letecké simulátory.
12.-13. Letecké simulátory využití pro výcvik.

Je požadována alespoň 60% účast na přednáškách. Forma kontroly je prezenční listina. V rámci výuky předmětu studenti zpracovávají zadaná témata a tyto prezentují. Kvalita zpracovaných materiálů je vstupním podkladem pro hodnocení studenta. Dalším kritériem je celková orientace v probírané látce.