Detail předmětu

Letecké vrtule

FSI-OT0Ak. rok: 2017/2018

Teorie ideálního propulzoru, účinnost vrtule. Aerodynamické charakteristiky vrtule. Vzájemný vliv vrtule a letounu. Vírová teorie vrtulí, návrh vrtule, výpočet charakteristik vrtule. Řiditelná vrtule. Nízkotlaký ventilátor. Větrné motory, problémy spojené s využíváním větrné energie. Návrh větrného motoru. Hluk vrtule, možnosti jeho snižování. Teorie rotoru vrtulníku. Pohyb listů rotoru a řízení listů při dopředném letu, mávavý a kývavý pohyb listu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu získají znalosti jak navrhnout a vypočítat vrtuli, nízkotlaký ventilátor a větrný motor. Získají přehled o chování listů rotoru vrtulníku za letu.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematické analýzy, derivování, integrování a obyčejné diferenciální rovnice. Základní znalosti z fyziky a mechaniky, statika, dynamika.

Doporučená nebo povinná literatura

Doc. Jiří Švéda: Teotie vrtulí a vrtulníků, , 0
Glauert,H: Airplane Propellers. In: Durand, W.F.Aerodynamic Theory, Vol.IV California Institute of Technology, USA
Alexandrov: Letecké vrtule

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účasti ve výuce. K získání zápočtu je třeba vykázat účast nejméně na deseti přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Dát studentům základní informace o jednoduchých metodách výpočtu vrtulí, nízkotlakých ventilátorů, větrných motorů a informace o pohybech listů rotoru vrtulníku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 10 za semestr student zápočet nezíská. Ve zdůvodněných případech (např. doložená nemoc) lze malou část výuky (max. 2 vyučovací bloky) nahradit konzultací a samostudiem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-STL , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teorie ideálního propulzoru
Účinnost propulzoru
Aerodynamické charakteristiky vrtule.
Vzájemné ovlivňování vrtule a letounu
Vírová teorie vrtulí
Základní metody optimalizace návrhu vrtulí
Návrh vrtule, výpočet charakteristik vrtule, řiditelná vrtule
Nízkotlaký ventilátor, optimální návrh
Větrné motory, problémy spojené s využitím větrné energie
Návrh větrného motoru
Hluk vrtule, možnosti snižování hluku vrtule
Teorie rotoru vrtulníku
Pohyb listu rotoru a řízeni listu při visení a dopředném letu

Elektronické učební texty

Text přednášek a prezentace (cs) - Záznam přednášek OTO