Detail předmětu

Angličtina v letectví

FSI-OL0Ak. rok: 2017/2018

Předmět má seznámit studenty se zákl. údaji o aerodynamice, letadle a jeho hlavních částech. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností, rozšíření již získaných znalostí gramatiky, frazeologie a slov. zásoby a zlepšení komunikativních schopností v obecné angličtině.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat znalosti o atmosféře, o silách,
působících na letadlo, o hlavních částech letadla, o jeho motoru a
přístrojovém vybavení. Studenti se seznámí s odlišnou strukturou
jazyka, používanou jen v letectví. V obecném jazyce si mohou zlepšit
své komunikativní schopnosti.

Prerekvizity

Znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost komunikace v obecném jazyce na úrovni středně pokročilí (úroveň znalostí získaná po absolvování zkoušky 7az = B1)

Doporučená nebo povinná literatura

Mgr.J.Kudličková: Studijní materiály: Aircraft, , 0
A.Matthews, C.Read: Tandem, , 0
Walcyn-Jones,P.: Pair Work One, Two, , 0
Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní účast ve cvičení. Zápočtový test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Poslech, porozumění (alphabet, telephoning, announcements...)
2. Podst.jména, příd.jména, množství.konv.:Pair Work
3. Konverzace, Logical games, podmět. a předmět. otázky
4. Časy:přít., min., vyjadř. budoucnosti, podmiň. způsob
5. Předpřítomný a předminulý č., konv.:Pair Work
6. Infinitiv, gerundium, konv.: Tandem
7. Činný a trpný rod, kon.: Pair Work
8. Časové a účelové věty, kon.: Tandem
9. Podmínkové věty, k.: Task Solution
10. U1 - The Atmosphere
11. U2 - Lift and Drag
12. U3 - The Main Parts of the Aircraft
13. U4 - Wing, Tail Unit, Fuselage, zápočty

Cíl

Cílem je seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti letecké
dopravy, leteckého provozu a letadel tak, aby je byli schopni dále
aplikovat v praxi. Úkolem je také rozšířit a prohloubit jejich
znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obecném jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud podmínku pro udělení zápočtu student nesplní,
v odůvodnělých případech může učitel stanovit podmínku náhradní.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-STL , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Poslech, porozumění (alphabet, telephoning, announcements...)
2. Opakování jmen (podst.+ příd.),množství.konv.:Pair Work
3. Konverzace, Logical games, podmět. a předmět. otázky
4. Časy:přít., min., vyjadř. budoucnosti, podmiň. způsob
5. Předpřítomný a předminulý č., konv.:Pair Work
6. Infinitiv, gerundium, konv.: Tandem
7. Činný a trpný rod, kon.: Pair Work
8. Časové a účelové věty, kon.: Tandem
9. Podmínkové věty, k.: Task Solution
10. U1 - The Atmosphere
11. U2 - Lift and Drag
Aviation: Incursion - Section 1,2
12. U3 - The Main Parts of the Aircraft
Aviation: Incursion - Section 3,4
13. U4 - Wing, Tail Unit, Fuselage, zápočty