Detail předmětu

Letiště II

FSI-OLLAk. rok: 2017/2018

Předmět Letiště II je pokračováním předmětu Letiště I a má rozšířit znalosti studentů v oblasti provozování letišť v České republice a prohloubit znalost provozně - technických podmínek a požadavků kladených na provoz letiště, které jsou obsaženy v národních leteckých předpisech L 14, L 16/I a L 16/II). Získané znalosti jsou předpokladem pro komunikaci studentů s provozními složkami na letištích a pro jejich samostatnou práci v oblasti provozního a technického zajištění chodu letiště.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o legislativních a provozně-technických podmínkách provozování letišť v České republice. Osvojení si odborných pojmů a odborné letecké terminologie spojené s letišti.

Prerekvizity

Žádné zvláštní požadavky.

Doporučená nebo povinná literatura

Letecká informační služba : Letiště (národní předpis L 14), , 0
Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka, , 0
Letecká informační služba: Letiště (národní předpis L 14), , 0
Letecká informační služba : Letecká informační příručka ČR, , 0
Letecká informační služba : Ochrana životního prostředí (národní předpis L 16/I a L16/II), , 0
Letecká informační služba: Ochrana životního prostředí (národní předpis L 16/I a L16/II), , 0
Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO
Annex 14, Svazek 1 a 2, ICAO
Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO
Aerodrome Services Manual (Doc 9137), ICAO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet se provádí formou zkušebního testu, který obsahuje dílčí problematiku předmětu, a který má dostatečnou průkaznost o hlubších znalostech studenta. Podmínkou získání zápočtu je minimálně 75% správných odpovědí. Výsledky testu jsou s každým studentem probrány následně ústně. Podmínky udělení zkoušky: Zkouška se provádí ústní formou, na základě tří otázek, které si student vybere. Otázky zahrnují odbornou problematiku jak přednášek tak cvičení. Při nejednoznačné klasifikaci na základě výsledku odpovědí na vybrané otázky je studentovi zkoušejícím zadána doplňující otázka.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Letiště II je prohloubení znalostí o letišti jako prvku letecké dopravní cesty a o provozně technických požadavcích, které jsou kladené na infrastrukturu a provoz letišť v souladu s platnou legislativou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vnější letecký hluk.
2. Exhalace leteckých motorů. Generel letiště.
3. Exhalace leteckých motorů. Generel letiště.
4. Kategorizace letiště podle způsobu přiblížení na přistání.
5. Značení letišť. Dráhové značky.
6. Značky pojezdových drah.
7. Světelné systémy letišť.
8. Světelná sestupová soustava.
9. Systémy odbavení cestujících a věcí.
10. Systémy odbavení cestujících a věcí.
11. Publikace údajů o letištích.
12. Publikace údajů o letištích.
13. Perspektivy rozvoje letišť v ČR.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aplikace metod vyváženého technického vybavení letiště.
2. Informace o letištích v AIP.
3. Informace o letištích v AIP.
4. Informace o letištích v AIP.
5. Informace o letištích v AIP.
6. Technické vybavení a proces odbavení letiště Ostrava Mošnov.
7. Technické vybavení a proces odbavení letiště Praha Ruzyně.
8. Exkurze letiště Ostrava Mošnov.
9. Exkurze letiště Praha Ruzyně.
10. Závěrečný seminář Letiště II.
11. Závěrečný seminář Letiště II.
12. Závěrečný seminář Letiště II.
13. Závěrečný seminář Letiště II.