Detail předmětu

Měření tekutinových systémů

FSI-MITAk. rok: 2017/2018

Předmět seznámí posluchače s problematikou měření vodních strojů, s modelovou podobností, s principy měření základních veličin potřebných k vyhodnocování charakteristik, s kalibrací a se základy legislativy při měření. Dále se v tomto předmětu seznámí s postupy vyhodnocování charakteristik vodních strojů z měřených veličin. Tyto charakteristiky budou ve cvičení sami vyhodnocovat.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kromě teoretických znalostí získají studenti i praktické znalosti
z experimentální práce a z oblasti počítačového zpracování měření a
vyhodnocování harakteristik.

Prerekvizity

Základy hydrostatiky, hydrodynamiky, termomechaniky.

Doporučená nebo povinná literatura

BEDNÁŘ,J.: Měření tekutinových systémů. Skriptum, VUT v Brně, 1981
BEDNÁŘ,J.: Měření tekutinových systémů. Skriptum, VUT v Brně, 1981
CHUDÝ, V.; Palenčár, R.; Kureková, E.; Halaj, M.; Meranie technických veličín : 1.vydání Bratislava : Vydavatelstvo STU, 1999. 688s. ISBN 80-227-1275-2.
CHUDÝ, V.; Palenčár, R.; Kureková, E.; Halaj, M.; Meranie technických veličín : 1.vydání Bratislava : Vydavatelstvo STU, 1999. 688s. ISBN 80-227-1275-2.
Normy IEC vztahující se k problematice měření hydraulických strojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení zahrnuje projevené teoretické znalosti v testech a při
udělování zápočtů s přihlédnutím k praktickým schopnostem studenta v
laboratorních cvičeních a s přihlédnutím ke kvalitě zpracovaných
elaborátů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty s experimentálními a měřicími metodami
používanými v oboru hydraulické stroje a s vyhodnocováním charakteristik
hydraulických strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, písemné úlohy na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-FLI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modelová podobnost, inmes
2. Určování měrné energie
3. Měření rychlosti, průtoku, otáček a kroutícího momentu
4. Analýza měřených signálů
5. Vyhodnocování charakteristiky odstředivých čerpadel
6. Vyhodnocování charakteristiky Francisovy turbíny
7. Vyhodnocování charakteristiky Kaplanovy turbíny
8. Vyhodnocování charakteristiky Peltonovy turbíny
9. Měření kavitačních chrakteristik
10.Exkurze
11.Exkurze

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modelová podobnost, inmes 2. Určování měrné energie 3. Měření rychlosti, průtoku, otáček a kroutícího momentu 4. Analýza měřených signálů 5. Vyhodnocování charakteristiky odstředivých čerpadel 6. Vyhodnocování charakteristiky Francisovy turbíny 7. Vyhodnocování charakteristiky Kaplanovy turbíny 8. Vyhodnocování charakteristiky Peltonovy turbíny 9. Měření kavitačních chrakteristik10.Exkurze11.Exkurze