Detail předmětu

Speciální technologie tváření

FSI-HSTAk. rok: 2017/2018

Speciální a nekonvenční způsoby výroby dílců plošným a objemovým tvářením za tepla resp. za studena. Analýza procesů, vliv procesních podmínek, limity technologií z hlediska defektů a tvářecích sil.Technologická schémata metod. Aplikace.

Výsledky učení předmětu

Znalost konvenčních i nekonvenčních technologií, schopnost aplikace těchto
technologií pro speciální případy tváření.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie a teorie tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7.
SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
SAMEK, Radko, Zdeněk LIDMILA a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4406-5.
SAMEK, Radko, Zdeněk LIDMILA a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4406-5. (CS)
FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9. (CS)
ŽÁK, Jan, Radko SAMEK a Bohumil BUMBÁLEK. Speciální letecké technologie I. 1. vyd. Ediční středisko VUT Brno. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 220 s. ISBN 80-214-0128-1.
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: Plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: Akademické vydavatelství CERM, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-214-3425-7. (CS)
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: Plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: Akademické vydavatelství CERM, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-214-3425-7.
HOSFORD, William F. a Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00452-8. (EN)
ŽÁK, Jan, Radko SAMEK a Bohumil BUMBÁLEK. Speciální letecké technologie I. 1. vyd. Ediční středisko VUT Brno. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 220 s. ISBN 80-214-0128-1. (CS)
MIELNIK, Edward M. Metalworking science and engineering. New York: McGraw-Hill, c1991. ISBN 00-704-1904-3. (EN)
SAMEK, Radko. Vybrané statě z teorie a technologie tváření v letecké výrobě : Technologie výroby dílců draku objemovým tvářením za tepla. Vyd. 1. Brno : RVO VA AZ , 1989. 122 s. (CS)
BUDERUS EDELSTAHL .. Umformen und Feinschneiden: Handbuch für Verfahren, Werkstoffe, Teilegestaltung. Bern: Hallwag, 1997. ISBN 34-441-0510-X. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast ve cvičeních, vypracování zadaných elaborátů.
Zkouška: písemná a ústní část, výsledná klasifikace je v souladu s klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty používat i speciální metody tvářeni z
hlediska širších souvislostí

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná. Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná, vypracuje posluchač náhradní zadání, resp. výpočtové cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tvařitelnost a limitní diagramy v objemovém tváření
2. Tvařitelnost a limitní diagramy v plošném tváření
3. Technologie vypínání dílců z plechu a profilů (ohýbání s tahovou silou)
4. Radiální a stranové vypínání pevným a nepevným nástrojem
5. Tváření dílců vnitřním tlakem kapaliny
6. Smykové tlačení - za studena a za tepla
7. Technologie tváření vysokou rychlostí deformace (TVRD)
8. Tváření trubek ohybem
9. Speciální metody tvarování trubek a úpravy konců
10. Technologie lemování
11. Specifika kování AL a Ti slitin
12. Přesné-bezvýronkové a orbitální kování
13.Superplastické a izotermické tváření a kování

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vybrané pojmy z teorie tváření
2. Mezní křivky limitních diagramů
3. Ohýbání plechů s tahovou silou
4. Radiální vypínání
5. Smykové tlačení válcové nádoby
6. Smykové tlačení tvarové součásti
7. Tváření vysokou rychlostí deformace
8. Ohyb trubek
9. Lemování
10. přesné kování I
11. přesné kování II
12. Tváření za superplastických podmínek
13. Hydroform, mechanické lisy