Detail předmětu

Základy potravinářských technologií

FCH-BCO_ZPTAk. rok: 2017/2018

Studenti si osvojí základní teoretické principy technologického procesu výroby nejdůležitějších potravinářských komodit, jako je maso, mléko a mléčné výrobky, chléb a pečivo, cukr, čokoláda aj.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou ovládat principy a postupy technologie výroby základních rostlinných a živočišných potravin a nápojů, včetně fyzikálních, chemických a biologických procesů probíhajících v jednotlivých fázích výroby.

Prerekvizity

Základní znalosti z oborů fyzikální chemie, chemie potravin, biochemie, mikrobiologie, principů uchovávání potravin

Korekvizity

Na tento předmět bezprostředně navazuje předmět Technologie potravin v 1. roč. navazujícího magisterského studia

Doporučená nebo povinná literatura

Kadlec, P. a kol.: Technologie potravin I a II; VŠCHT v Praze (CS)
"Hui, Y. H.: Encyclopedia of Food Science and Technology. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992. (EN)
Drdák, M. a kol.: Základy potravinárskych technologií; Vydavatelstvo Malé centrum 1996 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část – 3 otázky (3 vybrané komodity) – postup (schéma) a popis jednotlivých technologických operací (nutná min. 50% úspěšnost)
b) ústní část- případné doplňující otázky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zpracování ovoce a zeleniny
2. Výroba nealkoholických nápojů
3. Technologie výroby cukru
4. Zpracování kakaových bobů, výroba čokolády
5. Zpracování obilnin a zrnin, technologie mlynářství
6. Pekárenská technologie
7. Technologie zpracování masa
8. Technologie zpracování vajec a výroba vaječných výrobků
9. Technologie zpracování mléka a smetany
10. Technologie výroby fermentovaných mléčných výrobků
11. Technologie výroby sýrů a tvarohů
12. Technologie výroby rostlinných a živočišných tuků a olejů

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technologickými postupy výroby vybraných nejdůležitějších potravinářských výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor