Detail předmětu

Kosmetická chemie

FCH-BCO_KCHAk. rok: 2017/2018

Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia studijních oborů Potravinářská chemie, Biotechnologie. Klade si za cíl poskytnout studentům základní znalosti a informace z oboru kosmetologie. Význam pojmů kosmetika a kosmetologie. Legislativa v kosmetice v České republice a Evropské unii. Anatomie a fyziologie kůže. Úlohy, možnosti a hranice kosmetiky. Kosmetické suroviny. Specifikace kosmetických surovin dle chemického složení. Specifikace kosmetických surovin dle funkce a účinku. Biologicky aktivní látky. Rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kriterií. Specifikace kosmetických prostředků dle fyzikálního stavu. Specifikace kosmetických prostředků dle funkce.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích kurzů chemie, fyziky, biologie a biochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Maibach, H. I., Barel, A. O., Paye, M.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, vyd. Marcel Dekker, Inc. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie. Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam pojmů kosmetika a kosmetologie.
2. Legislativa v kosmetice v České republice a Evropské unii.
3. Anatomie a fyziologie kůže.
4. Úlohy, možnosti a hranice kosmetiky.
5. Kosmetické suroviny.
6. Specifikace kosmetických surovin dle chemického složení.
7. Specifikace kosmetických surovin dle funkce a účinku.
8. Biologicky aktivní látky.
9. Rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kriterií.
10.Specifikace kosmetických prostředků dle fyzikálního stavu.
11.Specifikace kosmetických prostředku dle funkce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s kosmetickými surovinami a se základními technologiemi výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor