Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-KBCAAk. rok: 2017/2018

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru B-AMT. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrálního projektu KBPA, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybrané z nabídky ústavu nebo praxe. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování předmětu KBPA - Semestrální projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou bakalářskou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné bakalářské práce studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-AMT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor