Detail předmětu

Terminal Equipments

FEKT-CUKZAk. rok: 2017/2018

Účastnické koncové zařízení - základní charakteristika, struktura, signalizace, typy UKZ, fáze komunikace,
Telefonní přístroje - klasické, hlasité, bezšňůrové, veřejné telefonní automaty,
Faximilní zařízení - blokové schéma, rozklad a reprodukce dokumentu, kódování obrazové informace, formát dat, režimy přenosu, fáze a procedury přenosu faximilní zprávy,
Koncová zařízení ISDN - architektura ISDN sítě, typy ISDN přípojů, rozhraní R, S, T, U, připojení ne-ISDN koncových zařízení, napájení koncových zařízení, signalizační systém DSS1. Bloková struktura ISDN UKZ, ISDN telefon, faximilní a datový přenos v ISDN, videokomunikace v sítích ISDN,
Koncová zařízení mobilních sítí - princip činnosti a struktura mobilních sítí, základní stavební bloky, služby - hlasová služba, systém přenosu zpráv, přístupy k datovým sítím - CSD, HSCSD, E/GPRS. Zabezpečení komunikace, autentizace, šifrování dat. Struktura a činnost mobilních terminálů.
Integrace hlasových a videokomunikačních služeb do prostředí sítí IP - VoIP, architektury H.323 a SIP; průběh VoIP komunikace, zajištění QoS v sítích IP, typy a hardwarová a softwarová výbava hlasových a videokomunikačních IP terminálů.

Výsledky učení předmětu

Znalosti z oblasti účastnických koncových zařízení, jako jsou různé telefonní přístroje - analogové veřejné, systémové digitální, ISDN, bezšňůrové (CT1,DECT), mobilní telefony, veřejné telefonní automaty; faximilní přístroje či faxmodemové karty; záznamník, hlasová pošta a další.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PROKOP,J.:Účastnická telefonní zařízení,NADAS
ŠRÁMEK,J.:Technika dokumentové telegrafie,NADAS

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

- 2 testy v rámci laboratorních cvičení - po 10 bodech (celkem max.20 bodů)
- písemná zkouška - max. 80 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Účastnické koncové zařízení - základní charakteristika, struktura, signalizace, typy UKZ, fáze komunikace.
2. Telefonní přístroje - funkce a bloková struktura telefonu. Obvodová řešení klasických a hlasitých telefonů.
3. Bezšňůrové telefonní přístroje DECT, veřejné telefonní automaty.
4. Faximilní zařízení - funkce, blokové schéma, rozklad a reprodukce dokumentu, kódování obrazové informace, formát dat,
5. Režimy přenosu faximilní zprávy, fáze a procedury faximilního přenosu,
6. Koncová zařízení ISDN - architektura ISDN sítě, typy ISDN přípojů, rozhraní R, S, T, U,
7. Připojení ne-ISDN koncových zařízení, napájení koncových zařízení, signalizační systém DSS1.
8. Bloková struktura ISDN UKZ, ISDN telefon, faximilní a datový přenos v ISDN, videokomunikace v sítích ISDN,
9. Koncová zařízení mobilních sítí - princip činnosti a struktura mobilních sítí, základní stavební bloky,
10. Služby mobilních terminálů - hlasová služba, systém přenosu zpráv, přístupy k datovým sítím - CSD, HSCSD, E/GPRS. Zabezpečení komunikace, autentizace, šifrování dat. Struktura a činnost mobilních terminálů.
11. Integrace hlasových a videokomunikačních služeb do prostředí sítí IP - VoIP, architektury H.323 a SIP;
12. Průběh VoIP komunikace, zajištění QoS v sítích IP, typy a hardwarová a softwarová výbava hlasových a videokomunikačních IP terminálů.

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout studentům hlubší znalosti o účastnických koncových zařízeních, o jejich struktuře, činnosti, jimi poskytovaných službách. V laboratorních cvičeních pak student získá praktické zkušenosti při práci se zástupci jednotlivých typů koncových zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor