Detail předmětu

Introduction to Biology of Man

FEKT-CUBCAk. rok: 2017/2018

Průřez anatomií a fyziologií člověka. Základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.

Výsledky učení předmětu

Znalost základní lékařské terminologie, anatomie,fyziologie člověka a základních fyziologických vyšetřovacích metod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

N.Honzíková, P. Honzík: Biologie člověka . Elektronická skripta FEKT VUT v Brně, 2003
CHIRAS, D. Human Biology, 7th Edition, Jones & Bartlett Learning, 2011

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky: Obecná charakteristika živých systémů. Buněčná úroveň živých organismů. Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie. Základní fyziologické funkce. Fyziologie krve. Fyziologie krevního oběhu. Fyziologie dýchání. Fyziologie trávení a vstřebávání. Fyziologie přenosu látek a energií. Fyziologie vylučování. Endokrinní systém. Nervová soustava. Aplikovaná fyziologie. Laboratorní cvičení: Fyziologie krevního oběhu (srdeční ozvy, vyšetření tepu a pulzové vlny, proudění krve v žilách).Elektrokardiografie. Krevní tlak. Ergometrie. Digitální model aortálního pružníku. Fyziologie dýchání (spirometrické vyšetření). Metabolismus (základní přeměna). Nervový systém a smysly (reflexy, zraková ostrost, akomodace, zorné pole).

Cíl

Seznámení s podstatou fyziologických procesů v organismu člověka. Seznámení se základní terminologií. Kurs je určen inženýrům, kteří se specializují na lékařskou přístrojovou technikou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor