Detail předmětu

Accesses and Transports Networks

FEKT-CPTSAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje vývoji telekomunikačních sítí a jejich konvergenci se sítěmi počítačovými. Důraz je kladen na moderní rozbor přístupových a transportních sítí s uvažováním jejich odlišností a také shodných vlastností včetně aplikací analogových a digitálních modulací. Prvořadá pozornost je věnována komplexnímu využití rámce E1 podle doporučení G.703. Studenti získají přehled o pobočkových telefonních ústřednách i veřejných ústřednách EWSD a S12, pochopí princip digitálních spínačů S a T, základy aktuálního signalizačního systému SS7 a internetové SIP ústředny. Moderní počítačové sítě jsou vysvětleny s užitím technologie CISCO pro síťové prvky. Studenti rozšíří své znalosti přepínání paketů, protokolů sítí Ethernet, přepínání v sítích LAN, virtuálních sítí VLAN, rozsáhlých sítí WAN, sítí Frame Relay a další.

Výsledky učení předmětu

Absolvent studia je schopen:
- rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků,
- aplikovat analogové a digitální modulace,
- vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování,
- diskutovat vzorkovací teorém,
- vysvětlit rámec E1,
- vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu,
- navrhnout spínač S a T,
- změřit aktivní síťové prvky,
- nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení,
- aplikovat a rozebrat protokoly počítačových sítí,
- určit rozdíl mezi IPv4 a IPv6,
- zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí.

Prerekvizity

Předmět je povinný, student by měl být schopen: - demonstrovat principy přepojování okruhů, - interpretovat principy přepojování paketů, - vyjmenovat možnosti oddělení komunikačních kanálů - vyjádřit myšlenku A/D a D/A převodu, - diskutovat elementární pojmy z oblasti zpracování signálů, - aplikovat základní principy a protokoly sítě Ethernet, Studenti by měli mít základní znalosti komunikačních systémů, které získali v povinných předmětech předešlého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKORPIL, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno 2012.
ŠKORPIL, V., POLÍVKA, M.: Přístupové a transportní sítě, laboratoře. VUT, Brno 2013.
ODOM,W. and HEALY,R. and MEHRA,N. Směrování a přepínání sítí. Computer Press, Brno 2009.
MORREALE, P., TERPLAN, K.: Modern Telecommunications. CRC Press, London 2001.
NOLL, M.A.: Principles of Modern Communications Technology. Artech House, London 2001.
FRENZEL, L.E.: Principles of Electronic Communication Systems. McGraw Hill, New York 2003.
WAGGENER, W.N.: Pulse Code Modulation Systems Design. Artech House, London 1999.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Součástí je prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

0-10 bodů za aktivitu v laboratořích,
0-20 bodů za písemný test v laboratořích (nepovinná složka),
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice přístupových a transportních sítí, detailním rozboru digitálního přenosu na základě rámce E1, rozšířených poznatcích protokolů počítačových sítí.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Základní pojmy, složení rámce a multirámce E1, standardizační organizace
2.Způsoby přenosu informace, metody spojování, vlastnosti médií.
3.Přístupové a transportní sítě, definice, nové poznatky z konvergence.
4.Spojovací systémy, ústředny, digitální spojovací pole, spínače S a T, signalizace, SIP telefonní ústředna, softwarové vybavení.
5.Časové dělení a kanálu a digitální modulace, PCM, ADM, ADPCM a další.
6.Kodéry a dekodéry PCM, kompandory, výhoda komprese, charakteristika typu A a mí.
7.Přenášený signál, linkové kódy, synchronizace digitálních systémů.
8.Rozbor celkového zkreslení, kvantizační zkreslení a zkreslení omezením, spektrum vzorkovaného signálu. Kontrola digitálního signálu, základní parametry muldexu.
9.Měření v konvergovaných systémech, měření chybovosti BER, analyzátor a syntezátor PCM, aktivní síťové prvky.
10.Systém CISCO, topologie sítě, hardware a software, nastavování síťových prvků.
11.CISCO IOS, VoIP, směrování v IP-MPLS.

Cíl

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech konvergované sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Řešení přístupových a transportních sítí prostředky koncentrace provozu, integrace služeb a vícenásobného využití přenosových médií. Principy počítačové sítě Ethernet ve vztahu k integraci s klasickou telekomunikační síti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor