Detail předmětu

Computers and Programming 1

FEKT-CPC1Ak. rok: 2017/2018

Architektura počítačů, operační systémy, operační systém UNIX, algoritmizace, programování v prostředí MATLAB, úvod do programovacího jazyka Java, přenos informací, komunikační protokoly, služby Internetu, informační výchova.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o vnitřní architektuře počítačů a stavbě používaných operačních systémů. Naučí se základům programování v jazyce Java a prostředí Matlab.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Pecinovský R, Virius M: Učebnice programování - základy algoritmizace. Grada Publishing, Praha 1997. (CS)
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. (CS)
Kabelová, A., Dostálek, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2008. (CS)
Ličev, L., Morkes, D. Procesory - architektura, funkce, použití. Computer Press, ISBN: 80-7226-172-X (CS)
DARWIN, F. Ian. Java. Praha : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0944-5. (CS)
Lasser, J. Rozumíme Unixu. Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-706-X (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Architektura počítačů, operační systémy, operační systém UNIX, algoritmizace, programování v prostředí MATLAB, úvod do programovacího jazyka Java, přenos informací, komunikační protokoly, služby Internetu, informační výchova.

Cíl

Cílem je předmětu je seznámit studenty s výpočetní technikou včetně jejího praktického použití. Součástí náplně předmětu je popis vnitřního softwarového uspořádání počítačů, základy algoritmizace a programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor