Detail předmětu

Computer Science in High Power Engineering

FEKT-CISEAk. rok: 2017/2018

Kurs je zaměřen především na demonstrační ukázky využití počitačů v oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky. Hlavní témata:
Základy řešení elektrotechnických problémů pomocí programu ANSYS.
Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice.
Úvodní seznámení s počítačovou podporou konstruování.
Automatické měření, zpracování a prezentace měřených dat - LabVIEW
Využití expertních systemů v silnoproudé elektrotechnice.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají informace o speciálních softwarových balících, které se používají v silnoproudé elektrotechnice. Po absolvování kursu získají představu o možnostech využití výpočetní techniky při řešení typických problémů silnoproudé elektrotechniky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Aubrecht V.: Infomatika v silnoproudé elektrotechnice
Kletečka, Fořt: Autodesk Inventor - Funkční navrhování v průmyslové praxy
Kletečka, Fořt: Učebnice Autocad
Horová: 3D modelování a vizualizace v Autocadu
Doňar, Zaplatílek: MATLAB pro začátečníky
Hrabovský, Juránek: EAGLE pro začátečníky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

4 kontrolní písemné testy (max 24 bodů), účast (max 12 bodů). Minimum pro získání zápočtu je 26 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Principy práce v parametrických CAD systémech
2. Pracovní prostředí Autodesk Inventoru
3. Pracovní prvky a konstrukce náčrtů v Inventoru
4. Modelování součástí v Inventoru
5. Modelování sestav v Inventoru
6. Tvorba výkresů v Inventoru
7. Eagle 1 - Orientace v součástkových knihovnách, základy kreslení schémat
8. Eagle 2 - Vytvoření boardu, routování, seznámení se s hladinami.
9. Eagle 3 - Vytváření vlastních součástkových knihoven
10. Matlab Simulink 1 - seznámení s prostředím
11. Matlab Simulink 2 - řešení rovnic
12. Matlab Simulink 3 - simulace dynamických systémů
13. Triz - rozbor, řešení a informace

Cíl

Seznámit studenty s vybraným programovým vybavením, které se používá k řešení problémů silnoproudé elektrotechniky. Úkolem je studentům naznačit možnosti těchto programů, aby byli schopni využívat informační technologie při řešení svých úkolů, projektů, apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor