Detail předmětu

Czech language 2

FEKT-CCJ2Ak. rok: 2017/2018

Předmět Český jazyk pro cizince se učí ve čtyřech semestrech. Vyučuje se hlavně přímou metodou s využíváním audiovizuálních pomůcek; v nezbytných případech se vysvětlení opírá o angličtinu. Mimořádná pozornost je věnována pochopení ohebnosti českého jazyka, skloňování, časování, stupňování a gramatickým rodům.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni používat český jazyk v běžném životě, ve škole, v hotelích a restauracích, v obchodech, na poště, v bance, u lékaře, na nádraží, na letišti, na celnici a jinde.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

O. Parolková, J. Nováková: Czech for Foreigners
Karla Hronová, Milada Turzíková: Čeština pro cizince
Ingrid Němečková, Stephen Bailey: Czech In
Kolektiv MU: Cvičení z českého jazyka
Marie Krejčová: Český jazyk - Konverzační cvičení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova:
Nevíte o bytě? Dopis. V hotelu. Instrumentál singuláru podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen. Číslovky základní 1 -100. Zájmeno svůj. Časování: nést, číst, psát.
Telefonní rozhovory. Zájmena přivlastňovací - pokračování. Zájmena osobní v dativu singuláru i v plurálu. Výslovnost znělých konsonantů na konci slov.
Honza jede na výlet. Procvičování správné výslovnosti obtížných skupin souhlásek. Nominativ/akuzativ plurálu podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního. Nominativ/akuzativ plurálu přídavných jmen rodu mužského, ženského a středního.
Opakovací lekce. Procvičení všech předcházejících gramatických jevů.
Dialogy. Reflexivní slovesa. Test y probraných gramatických jevů. Čtení krátkých článků.
Nákupy. Co si chceš koupit? Časování-slovesa 1. a 2. slovesné třídy, přítomný a minulý čas. Genitiv plurálu podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen.
Nakupujeme v obchodě s potravinami. Rozšíření slovní zásoby. Imperativ. Nácvik správné výslovnosti.

Cíl

Naučit studenty českému jazyku do té míry, aby byli schopni co nejdříve samostatně zvládnout problémy každodenního života v naší zemi. V další fázi pak zvyšovat úroveň jejich znalostí českého jazyka tak, aby se mohli účastnit zdejšího společenského a kulturního dění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor