Detail předmětu

Angličtina B1 vyšší (letní)

FaVU-2AINV/M-LAk. rok: 2017/2018

Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.

Výsledky učení předmětu

Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty, všeobecný test B1 standard na konci semestru.

Prerekvizity

Tento předmět nemusí absolvovat ti, kdo na FaVU absolvovali aspoň letní semestr Intermediate bakaláři 2 letní nebo Upper-Intermediate bakaláři 2 nebo 4 letní, popř. ti, kdo si nechají uznat angličtinu na stejné či vyšší úrovni z jiné univerzity nebo nějaký mezinárodně uznávaný certifikát či certifikát ze Státní jazykové školy na této nebo vyšší úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

-Life Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Všeobecný test na úrovni B1 standard (dle definice VUT B1 vyšší).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

New Engslish File Intermediate.

Cíl

Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci semestru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka JE POVINNÁ. DVĚ ABSENCE ZA SEMESTR SE POVOLUJÍ.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor