Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Produktový design - zimní

FaVU-M1PD-ZAk. rok: 2017/2018

Jsou řešeny dva až tři projekty podle jejich rozsahu a náročnosti.Student si volí téma sám. Tento ročník je poslední příležitostí k ověření způsobilosti k týmové práci na společném projektu dvou až tříčlenného týmu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.

Prerekvizity

Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program.

Doporučená nebo povinná literatura

D.A. Norman: Design pro každý den
Mackenzie, D.: Green Design. Design for the Environment
Fiell, Charlotte and Peter (ed.): Designing the 21st Century
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student si volí téma a zadání vymezuje sám. Tato fáze je také zahrnuta do hodnocení. Úloha pedagoga se přesouvá do oponentní polohy a ve větší míře je kladen důraz na širší souvislosti tvorby, což je podloženo skladbou kurzů v teoretické výuce. Pátý ročník je poslední příležitostí k ověření způsobilosti k týmové práci na společném projektu.

Cíl

Úloha pedagoga se přesouvá do oponentní pozice a je kladen důraz na širší celospolečenské souvislosti designerské tvorby.Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor