Detail předmětu

Světelná technika

FEKT-LSVTAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje základům světelné techniky. Vysvětleny jsou všechny světelné a zářivé veličiny a jejich vzájemné vztahy, spektrum optického záření, vlastnosti zraku a vidění, měření barev a indexu podání barev. Dále jsou vysvětleny principy vzniku světla, uvedeny hlavní typy světlených zdrojů. Detailněji jsou vysvětleny principy a konstrukce teplotních zdrojů světla, zářivek lineárních a kompaktních, výbojek sodíkových, rtuťových, halogenidových a LED zdrojů. Dále jsou vysvětleny hlavní vlastnosti ostatních zdrojů světla, jako jsou indukční výbojky, xenonové a sirné výbojky.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní fyzikálních vlastností světla,
- vysvětlit principy vzniku světla,
- vysvětlit podstata vidění a funkce zrakového systému,
- vysvětlit metody hodnocení oslnění,
- vysvětlit rozdíly v trichromatických souřadných systémech pro hodnocení barev
- vyjmenovat hlavní elektrické zdroje světla
- zapojit výbojové zdroje světla do obvodu elektrické sítě
- měřit se základními fotometrickými přístroji
- vysvětlit princip funkce zářivky, výbojky, LED diody,
- vyjmenovat soubor vlastností světelného zdroje.

Prerekvizity

Student, který si předmět zapíše, by měl být schopen vysvětlit základní zákony elektrotechniky, měl by mít znalosti z oblasti měření základních elektrických veličin. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia, ale je vhodné mít absolvován kurz Užití elektrické energie.

Doporučená nebo povinná literatura

Habel, J, Dvořáček, K., Dvořáček, V.,Žák, P.: Světlo a osvětlování, FCC Public s.r.o., Praha 2013, ISBN 978-80-86534-21-3
Sokanský, K., a kol.: Světelná technika, České vysoké učení technické v Praze 2011, ISBN 978-80-01-04941-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává vypracované laboratorní protokoly.

Způsob a kritéria hodnocení

až 24 bodů za laboratorní protokoly
až 16 bodů za průběžné testy znalostí
až 60 bodů za závěrečnou zkoušku, která je orientována na celkový přehled ve vyučované problematice. Zkouška probíhá formou testu na počítači s možností ústního doplnění v případě nedostatků.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do světelné techniky, základní veličiny a jejich vztahy
2. Vztahy mezi veličinami, zákony šíření světla
3. Zrak a vidění, vady zraku, jejich korekce
4. Kontrast, kontrastní citlivost, rozlišitelnost detailů, kolísání světla a jeho vnímání
5. Mezní stavy zraku, oslnění a jeho hodnocení
6. Barevné vlastnosti světla, trichromatické soustavy
7. Normalizované druhy světla, spektrofotometrická a spektroradiometrická měření, index barevného podání
8. Vlastnosti materiálů - spektrální a integrální, šíření světla na rozhraní dvou prostředí
9. Měření světla, laboratorní měření svítivosti, jasu a účinnosti svítidel, měření osvětlení
10. Podstata a principy vzniku světelného záření, rozdělení světelných zdrojů, klasické žárovky, halogenové žárovky
11. Nízkotlaké rtuťové výbojky - zářivky, kompaktní zářivky
12. Sodíkové nízkotlaké a vysokotlaké výbojky, rtuťové a halogenidové výbojky
13. LED, indukční výbojky a výbojky s krátkým obloukem, ostatní zdroje světla

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace z oblasti světelné techniky jako součást oblasti nejběžnějších spotřebičů elektrické energie. V rámci kurzu se studenti dozvědí základy světelné techniky, potřebnou teorii fotometrie, základní informace o komponentách pro osvětlování, principech měření světla, hodnocení osvětlení, principech generování světla a světelných zdrojích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka z předmětu je povinná, řádně omluvené a zameškané hodiny lze po domluvě s vyučujícím nahradit obvykle v posledním týdnu anebo v následujícím týdnu, pokud se výuka dělí na více skupin.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor