Detail předmětu

Počítačová podpora technických a manažerských prací

FEKT-BTMPAk. rok: 2016/2017

Obsahem předmětu je seznámit studenty se základy práce se systémy pro modelování a řešení technických a manažerských prací pomocí moderní výpočetní techniky - CAE (Computer Aided Engineering) - SolidWorks, Cosmos FloWorks, CosmosEMS, Ansys (v návazných kursech je možnost získat certifikáty o proškolení na většinu uvedených systémů).
Propojení uvedených systémů s výrobou pomocí systémů pro řízení výroby CAM (Computer Aided Manufacturing).
Stručné seznámení s manažerskými systémy pro řízení a správu podnikových dat PDM (Product Data Management).
Studenti se seznámí též se systémem PhotoWorks pro animací virtuálních modelů zanalyzovaných a navržených řešení.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen v oblastech elektrotechnické výroby modelovat a simulovat technický problém pomocí systému CAE,
Získá základní přehled o způsobu využití systémů CAM a PDM.
Pro vstup do praxe získá komplexní přehled o možnostech celého spektra systémů CAD-CAE-CAM-PDM pro podporu technických a manažerských prací.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Student odevzdává jeden závěrečný samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za závěrečný test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
Přehled systémů pro počítačovou podporu technických a manažerských prací: CAD-CAE-CAM-PDM. Jejich rozdělení, možnosti.
Současný vývoj počítačových podpor - přechod z 2D CAD systémů (AutoCAD) na 3D systémy pracujících metodou Elektronické definice výrobku (EPD - Electronics Product Definition) s využitím systému SolidWorks.
PhotoWorks - nadstavba SolidWorks pro tvorbu prezentací virtuálních modelů včetně videosekvencí.
Cosmos EMS - systém pro modelování v oblasti elektrických a magnetických polí.
CosmosFloWorks - systém pro modelování v oblasti přenosu tepla a pro modelování v oblasti proudění kapalin a plynů.
Ansys - možnosti využití systému se zaměřením na hlavní oblasti využívané v elektrotechnice.
SolidCAM - ukázka výstupu mající přímou vazbu na řízení výroby.
PDMWorks - popis nových trendů v oblasti managementu řízení a správy podnikových dat pomocí systémů Product Data Management (PDM).

Cvičení:
Rozdíl mezi explicitní metodou (AutoCAD) a elektronickou definicí výrobku (SolidWorks). Tvorba 3D modelů pomocí SolidWorks.
Tvorba prezentace formou videosekvence (*.avi) s využitím prostředí PhotoWorks.
Rozložení proudů v elektrodových systémech (Cosmos EMS).
Analýza elektrických a magnetických polí, modelování drah elektricky nabitých částic v těchto polích (Cosmos EMS, Simion).
Proudění plynů při vakuovém čerpání v zařízení pro elektronovou mikroskopii (Cosmos FloWorks).
Analýza chlazení PC systémů (Cosmos FloWorks).
Analýza procesu pájení (Cosmos FloWorks), termodynamika pájení, analýza difůze kovů (Ansys).
Řízení výroby (SolidCAM).
Řízení toku podnikových dat v prostředí systému PDMWorks.

Cíl

Získání komplexního přehledu o možnostech počítačové podpory technických prací pomocí systémů CAE umožňujících provést analýzu řešeného problému, systémů CAM s výstupem na řízení výroby a systémů PDM pro řízení a správu podnikových dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor