Detail předmětu

Fyziologie člověka

FEKT-AFYZAk. rok: 2016/2017

Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul. Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce regulovány, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou současně integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku - organismu.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen popsat jednotlivé systémy lidského organismu a děje v nich probíhajících. Dále je schopen tyto znalosti aplikovat v praxi – například při interpretaci naměřených signálů. Také je schopen popsat jednotlivé regulační mechanismy v lidském organismu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia biologie, chemie a fyziky.

Literatura

WILHELM, Zdeněk et al. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Brno: MU Brno, 2005. ISBN 978-80-210-5283-3. (CS)
SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologicke člověka. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-247-0630-X. (CS)
WARD, Jeremy a Roger LINDEN. Základy fyziologie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-667-0. (CS)
KITTNAR, Otomar et al. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4. (CS)
MOUREK, Jindřich. Fyziologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2. (CS)
HALL, John. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Philadelphia: Saunders, 2011. ISBN 1416045740. (EN)
BARRETT, Kim et al. Ganong’s review of Medical Physiology. McGraw-Hill Medical, 2012. ISBN 0071780033. (EN)
BORON, Walter a Emilie BOULPAEP. Medical Physiology. Philadelphia: Saunders, 2012. (EN)
WILHELM, Zdeněk. Praktická cvičení z fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno: MU Brno, 2004. (CS)
NOVÁKOVÁ, Zuzana et al. Praktická cvičení z fyziologie. Brno: MU Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4391-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti k úspěšnému zapsání se na zkoušku musí splnit minimální počet bodů předzkouškového testu a to ze všech oblastí fyziologie. Následuje ústní zkouška, vedená formou rozhovoru s důrazem na schopnost studenta získané poznatky nejenom popsat, ale vzájemně a mezioborově propojit s morfologií a s poznatky z biochemie a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecné funkční principy.
2. Fyziologie krve.
3. Srdce a fyziologie periferního krevního oběhu.
4. Respirace.
5. Gastrointestinální trakt.
6. Metabolismus a výživa.
7. Vylučovací systém.
8. Systém endokrinní.
9. Fyziologie reprodukce.
10. Fyziologie nervové soustavy, mozek a chování.

Cíl

Předmět si klade za cíle seznámit studenty technických směrů se základními principy fungování zdravého lidského organismu, objasnit podstatu probíhajících dějů a jejich vzájemných regulačních principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná. Neúčast lze, po domluvě s vyučujícím, nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor