Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XCA1Ak. rok: 2015/2016

Předmět XCA1 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Introduction to Networks” (INT), který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz „Routing & Switching Essentials” (RS), který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely OSI a TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- realizovat statické a dynamickým směrování,
- provést základní zabezpečení sítě,
- realizovat překlad adres NAT.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce.

Literatura

Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Základy sítí. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Směrování, koncepce, protokoly. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou testů. Obsahem prvního testu je látka kurzu „Introduction to Networks” (INT). Obsahem druhého testu je látka kurzu „Routing & Switching Essentials” (RS). Oba testy musí být napsány minimálně na 70%. Z výsledků obou testů je zhotoven průměr, který je pak přepočítán na body VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do IP sítí.
2) Síťové protokoly a komunikace.
3) Ethernet; síťová vrstva.
4) Transportní vrstva.
5) IP adresace; vytváření IP podsítí.
6) Aplikační vrstva.
7) Přepínání v lokálních sítích.
8) Sítě VLAN.
9) Statické směrování.
10) Dynamické směrování.
11) Směrování protokol OSPF.
12) DHCP; řízení přístupu pomocí ACL.
13) Překlad adres NAT pro IPv4.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy IP sítí. Studenti budou také seznámeni s účelem a činností síťových prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor