Detail předmětu

Mikroprocesory s architekturou ARM

FEKT-MPOAAk. rok: 2015/2016

Studenti se seznámí s jádrem ARM Cortex-M a jeho aplikací v mikrokontrolérech rodin STMicroelectronics STM32 a Freescale Kinetis. Na vývojových deskách s těmito mikrokontroléry (STM32F4DISCOVERY, 32F429IDISCOVERY, FRDM-KL25Z) se naučí tvořit rozsáhlejší projekty, pracovat s RTOS, pokročilými komunikačními rozhraními (Ethernet, USB), tvorbou ovladačů. V rámci samostatného projektu studenti realizují vlastní projekt s vybranou vývojovou deskou.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat strukturu jádra ARM Cortex-M
- popsat základní bloky mikrokontrolérů STMicroelectronics STM32 a Freescale Kinetis
- využívat pro prototypování vývojové desky výrobců mikrokontrolérů
- obsluhovat vybrané pokročilé periferie připojené k mikrokontroléru
- orientovat se v různých používaných vývojových prostředích pro jádro ARM Cortex-M
- vytvářet vlastní softwarové projekty s podporou rozhraní USB a Ethernet

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - popsat základní bloky procesoru a jejich funkci - orientovat se ve zdrojovém kódu, pracovat v příkazové řádce - sestavit program v jazyce C, používat ukazatele, předávání parametrů funkcím, oddělený překlad - navrhovat hardware i firmware pro základní periferie (tlačítkové vstupy, multiplexní displeje, grafické displeje, posuvné registry, teplotní čidla apod.) Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a zkušenosti s programováním 8bitových mikrokontrolérů.

Doporučená nebo povinná literatura

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1994 (CS)
MANN, B.: C pro mikrokontroléry. BEN, Praha 2003. (CS)
MARTIN, T. The Insider's Guide To The STM32 ARM Based Microcontroller. Hitex Ltd., UK, 2008. (EN)
GANSSLE, J. Embedded Systems, World Class Design. Newnes, 2008. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky, zahrnují přednášky a cvičení a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Student odevzdává samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Za aktivní práci v počítačových cvičeních lze získat maximálně 45 bodů. Individuální projekt včetně prezentace rozpracované verze je hodnocen až 55 body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

vývojové desky a nástroje pro ARM Cortex-M
jádro ARM Cortex-M
přehled pokročilých funkcí jazyka C
prostředí EmBlocks, Kinetis Design Studio, platforma mbed.org
Kinetis: základy funkce, obsluha tlačítek, LED shield, Xtrinsic senzory, rozhraní Ethernet
STM32: základy funkce, maticová klávesnice, rozhraní USB, gyroskop, audio aplikace
Raspberry Pi: základy práce v embedded Linuxu

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s jádrem ARM Cortex-M, s mikrokontroléry STMicroelectronics STM32 a Freescale Kinetis, naučit je programovat tyto mikrokontroléry v jazyce C a získat zkušenosti s různými vývojovými prostředími.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor