Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí

FEKT-MNSBAk. rok: 2015/2016

Moderní civilizace závisí na správném fungování počítačových sítí. Bezpečnosti i návrhu těchto sítí proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování kurzu budou mít studenti komplexní přehled o fungování, zabezpečení a projektování počítačových sítí. Přednášky jsou věnovány zejména vysvětlení protokolů v jednotlivých vrstvách počítačových sítí, vysvětlení principů zabezpečení počítačových sítí a vysvětlení návrhu počítačové sítě. Laboratorní cvičení jsou věnována správě a bezpečnosti linuxových serverů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
• vysvětlit aplikace kryptografie v počítačových sítích,
• vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí ve fyzické vrstvě,
• vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v linkové vrstvě,
• vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v síťové vrstvě,
• vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v transportní vrstvě,
• vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v aplikační vrstvě,
• vysvětlit obecnou metodiku návrhu počítačové sítě,
• řešit správu a bezpečnost linuxových serverů.

Prerekvizity

Nejsou požadovány žádné speciální znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Dostálek, L. - Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP. Computer Press, Brno 2005. (CS)
Graham, S. - Shah, S.: Administrace systému Linux. Grada, Praha 2003. (CS)
Kállay, F. - Peniak, P.: Počítačové sítě a jejich aplikace. Grada, Praha 2003. (CS)
BURDA, K. Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-171.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning

Způsob a kritéria hodnocení

Za splnění laboratorních úloh lze získat 20 bodů a za zkoušku 80 bodů. Zkouška je písemná a je zaměřena na ověření toho, zda student dokáže vysvětlit fungování a bezpečnost počítačových sítí v různých vrstvách RM-OSI.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Kryptografie v počítačových sítích.
2. Fyzická vrstva a její zabezpečení.
3. Linková vrstva a její zabezpečení.
4. Síťová vrstva a její zabezpečení – protokoly.
5. Síťová vrstva a její zabezpečení – směrování.
6. Transportní vrstva a její zabezpečení.
7. Aplikační vrstva a její zabezpečení.
8. Sítě WLAN.
9. Zabezpečení sítí LAN.
10. Síťová bezpečnost.
11. Návrh sítě WAN.
12. Protokol IPv6.
13. Perspektivní vývojové trendy.

Laboratorní cvičení:
1. Úvodní cvičení.
2. Základy uživatelského ovládání.
3. Vzdálená správa.
4. Firewall.
5. FTP.
6. Monitorování systému.
7. Webový server.
8. Útok typu Man-in-the-Middle.
9. Útok na SSL.
10. Poštovní server.
11. Útok typu DOS, lámání hesel.
12. Písemné přezkoušení.
13. Rezerva.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v oblasti fungování, projektování a zabezpečení počítačových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor