Detail předmětu

Moderní síťové technologie

FEKT-MMOSAk. rok: 2015/2016

Předmět studenty seznamuje s novými trendy v oblasti moderních síťových technologií, a to především na úrovni řídicích algoritmů a mechanismů implementovaných do různých komunikačních protokolů. První část předmětu poskytuje dostatečné matematické zázemí z oblasti teorie front. Následně jsou podrobně rozebrány metody řízení toku dat na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu OSI/ISO. Další sada přednášek je zaměřena na řídicí mechanismy protokolu TCP. Poslední rozsáhlá část předmětu řeší problematiku zajištění kvality služeb a to od základních principů až k implementačním detailům v mobilních a bezdrátových sítích.

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu budou mít rozsáhlé teoretické a praktické znalosti z oblasti řízení toku dat na různých úrovních referenčního modelu OSI/ISO. Získají dále ucelený pohled na možnosti využití jednotlivých řídicích mechanismů pro zajištění kvality služeb v moderních pevných, bezdrátových a mobilních komunikačních sítích.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

STALLINGS, W. High-speed networks and internet Performance and Quality of Service, Prentice Hall, 2002
3GPP 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2, Release 7, 3GPP, 23.228, V7.9.0, 2007
IEEE Std 802.11e Information technology - Telecommunications and information exchange between systemes - Local and metropolitan area network - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, Amendment 8: Medium Access Control (MAC) Quality of Service Enhancements, IEEE, 2005
PUŽMANOVÁ R., TCP/IP v kostce, KOPP, 2009, ISBN 978-80-7232-388-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 30 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení za vypracování 10 protokolů. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Teorie front - obecný matematický popis, náhodné procesy
2) Teorie front - Markovský systém řízení front
3) Teorie front - kvalitativní parametry systému obsluhy
4) Řízení toku dat - algoritmy ochrany proti zahlcení, Řízení propustnosti
5) Řízení toku dat - řízení toku dat a chybových stavů na úrovni linkové vrstvy
6) Protokol TCP - řízení toku dat u protokolu TCP
7) Protokol TCP - řízení propustnosti u protokolu TCP
8) Zajištění kvality služeb - základní požadavky, IntServ, DiffServ
9) Zajištění kvality služeb - značkování, klasifikace, měření, řízení odesílání paketů
10) Zajištění kvality služeb - aktivní správa front, DiffServ doména
11) Zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích (802.11e)
12) Zajištění kvality služeb v mobilních sítích (IMS)

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobný pohled na nové principy a metody implementované v nejmodernějších síťových technologiích. Předmět je zaměřen hlavně na oblasti zajištěním kvality služeb v paketově orientovaných komunikačních protokolech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor