Detail předmětu

Radioelektronická měření

FEKT-LREMAk. rok: 2015/2016

Definice základních chyb měření, jejich statistické vyhodnocení. Prvky automatizace měření, základní principy jednotlivých programů. Přesná měření, definice stálosti parametrů. Moderní vysokofrekvenční měřicí technika. Skalární a vektorová měření. Měření impedance.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) používat základní měřicí metody, umí (2) analyzovat naměřená dat a umí (3) navrhnout moderní automatizovaný měřicí systém a realizovat ovládací program v prostředí Agilent VEE (4), Matlab (5) a LabView (6).

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

HAASZ, V., ROZTOČIL, J., NOVÁK, J., Číslicové měřicí systémy, ČVUT Praha 2000 (CS)
ĎAĎO, S., VEDRAL, J., Číslicové měření, přístroje a metody, ČVUT Praha, 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy během semestru a laboratorní cvičení (30 bodů), závěrečná zkouška (70 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice chyb měření a jejich základní vyhodnocení. Zásady správného měření.
2. Automatizovaná měřicí pracoviště.
3. Agilent VEE.
4. Základní osciloskopická měření.
5. Měření kmitočtu.
6. Spektrální měření.
7. Skalární měření na skalárních analyzátorech.
8. Vektorová měření.
9. Měření impedance.
10. Akviziční jednotky pro sběr dat.
11. Generátory testovacích signálů.

Cíl

Seznámit studenty s principy základních měřicích metod používaných při měřeních ve vysokofrekvenční technice. Seznámit studenty s využitím různých programových prostředí vhodných pro tvorbu automatizovaných měřicích systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
  obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor