Detail předmětu

Optické sítě

FEKT-LOSEAk. rok: 2015/2016

Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- diskutovat výhody a nevýhody různých druhů optických vláken pro informační přenosy,
- bude umět spojovat svařováním optická vlákna,
- seznámí se s nasazením různých technologií do sítí,
- bude schopen navrhnout lokální a transportní optickou síť,
- získá znalosti s nasazováním vysokorychlostních technologií do optických sítí,
- získá znalosti z problematiky WDM – vlnových multiplexů,
- získá znalosti ze sítí: FTTx (vlákno do budovy, domů aj.),
- získá znalosti z měření na optických vláknech,
- získá orientaci z problematiky zkreslení – disperzí (chromatická CD, polarizační PMD),
- získá znalosti z dohledu optických sítí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Student by měl mít znalosti s přenosem signálů po vedeních. Předpokládají se zkákladní znalosti v problematice přenosu binárních signálů a umět řešit problematiku zkreslení při přenosu. Dopručuje se absolvování předmětu Přenosová média, vyučovaného ve druhém ročníku bakalářského programu.

Doporučená nebo povinná literatura

Filka, M.: Optické sítě. Elektronická skripta. VUT FEKT, Brno 2012
Filka, M.: Optické sítě - laboratorní úlohy. VUT FEKT, Bnro 2007
Filka, M.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno 2009
Filka, M.: Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Za laboratorní výuku až 30 bodů.
Za písemnou zkoušku až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky optických sítí.
2. Druhy optických vláken - přenosové vlastnosti.
3. Teorie přenosu po optickém vlákně.
4. Výroba optických vláken a kabelů.
5. Spojování optických vláken.
6. Zdroje záření, modulace a detekce.
7. Optické telekomunikační systémy I.
8. Optické telekomunikační systémy II.
9. Optické telekomunikační systémy III.
10. Montáž optických tras.
11. Optické bezvláknové spoje.
12. Měřící metody optických komunikací.
13. Planární optické světlovody.

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí o principech a technických prostředcích optických sítí lokálních, metropolitních, sítí přístupových a transportních
(LAN, MAN, WAN) a globálních sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškaná výuka se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor