Detail předmětu

Návrh a provoz komplexních systémů

FEKT-LNPSAk. rok: 2015/2016

Předmět se věnuje moderním součástkám a návrhu obodů pro analogové zpracování signálů, přístrojovým zesilovačům a napájecím zdrojům včetně jejich návrhu. Probírá mikroprocesorovou techniku pro vestavěné systémy, uživatelská rozhraní a sběrnice CAN, biotelemetrii ve zdravotnictví a ekologii, elektromagnetickou kompatibilitu v klinických podmínkách a elektrickou bezpečnost zařízení ve zdravotnictví. Definuje technické požadavky na zdravotnická centra.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- vypočítat obvodové prvky napájecích zdrojů elektronických zařízení,
- orientovat se ve výběru moderních součástek pro analogové zpracování signálů,
- popsat hlavní aplikační rysy technologie CAN,
- popsat současně užívané modulace signálů v biotelemetrii,
- pojmenovat problémy elektromagnetické kompatibility v klinické praxi,
- vyjmenovat technické požadavky na vybavení jednotek ARO a JIP,
- interpretovat požadavky na elektrickou bezpečnost a spolehlivost lékařských přístrojů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen : - vysvětlit základní principy elektronických součástek, - aplikovat základní zákony elektrotechniky, - interpretovat základní jednotky fyzikálních veličin, - popsat základní typy modulací signálů, - diskutovat základní vlastnosti elektromagnetických polí. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Rozman J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství.Academia,Praha, 2006
Vaculíková,P. a kol.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů.Grada Publishing,Praha 1998
Haasz,V. a kol.: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, Praha, 2000
Vedral,J., Fischer J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT, Praha, 1999
Bronzino,J.D. et al: The biomedical engineering handbook. CRC Press,Boca Ranton 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují samostatné studium a laboratoře. Předmět využívá e-learning. Student odevzdá jeden samostatný projekt a řešený příklad.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 10 bodů za laboratorní cvičení - body student získá za 1 protokol z měření,
až 10 bodů za tématický projekt,
až 10 bodů za výpočet obovodových prvků zadaného elektronického obvodu,
až 70 bodů za písemnou část zkoušky.
Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat z písemné části alespoň 20 bodů.
Zkouška je zaměřena na ověření základních vědomostí z funkce elektronických součástek a obvodů pro zpracování analogových signálů, interpretace mikroprocesorové techniky ve vestavěných systémech se sběrnicemi CAN, diskuse užívaných typů modulací v biotelemetrii a citování požadavků norem na bezpečnost lékařských přístrojů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Moderní součástky pro analogové zpracování signálů.
2. Obvody pro analogové zpracování signálů.
3. Přístrojové zesilovače.
4. Napájecí zdroje.
5. Návrh napájecích zdrojů pro elektronická zařízení.
6. Mikroprocesorová technika pro vestavěné systémy.
7. Uživatelská rozhraní, sběrnice CAN.
8. Autonomní a distribuované systémy.
9. Telemetrie ve zdravotnictví a ekologii.
10. Elektromagnetická kompatibilita v klinických podmínkách.
11. Normy pro elektrickou bezpečnost lékařských přístrojů.
12. Technické požadavky na zdravotnická centra.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v obvodech pro analogové zpracování signálů, přístrojových zesilovačích, napájecích zdrojích, moderních součástkách pro analogové zpracování signálů. Probírána je mikroprocesorová technika pro vestavěné systémy, sběrnice CAN, uživatelská rozhraní pro autonomní a distribuované systémy. Telemetrie ve zdravotnictví a ekologii, EMC v klinických podmínkách a technické požadavky na zdravotnická centra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění :
Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze po dohodě s vyučujícím nahradit.
Odevzdání vypracovaného tématického projektu a obvodového řešení elektronického obvodu je podmínkou udělení zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor