Detail předmětu

Semestrální práce 2

FEKT-LM2MAk. rok: 2015/2016

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru MEL. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybranou z nabídky oborového ústavu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt. Metody vyučování závisejí na způsobu zadání práce a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace a obhajoba technického projektu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování a sepsání individuální samostatné technické práce podle zadání a pokynů vedoucího semestrálního projektu.
Prezentace vytvořeného semestrálního projektu a jeho obhajoba před komisí.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor