Detail předmětu

Moderní fyzika

FEKT-LMFYAk. rok: 2015/2016

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových polích, tunelování bariérou, spin, principy laseru, zářivé přechody, pásová teorie pevných látek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními myšlenkami speciální teorie relativity, s nejdůležitějšími modely kvantové mechaniky a s teorií deterministického chaosu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Lubomír Skála: Úvod do kvantové mechaniky ACADEMIA 2005
House J.E.: Fundamentals of Quantum Mechanics Academic Press, San Diego, London,..., 1998
Landshoff P., Metherell A.,Rees G.: Essential Quantum Physics Cambridge University Press,1999
Formánek J. : Úvod do kvantové teorie I, II, ACADEMIA, 2004 druhé rozšířené vydání.
Sartori L.: Understanding Relativity University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996
Hillborn R.C.: Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for. Scientists and Engineers, Oxford University Press, Oxford and New. York, 1994
L.Eckertová: Cesty poznávání ve fyzice Prometheus Praha 2004
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika Vysoké učení technické v Brně Vutium, Prometheus Praha 2000
Serway R., A.: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics Saunders College Publishing, Philadelphia, London,..., 1996
A.Einstein: Teorie relativity VUTIUM Brno 2005
Jan Horský, Stanislav Bartoň: Relativistický vesmír Ando Publishing Brno 1997
Brandt D., Hiller J., Moloney M.: Modern Physics Simulations Wiley, New York, Toronto,..., 1995
Hiller J., Johnston I., Styer D.: Quantum Mechanics Simulations Wiley, New York, Toronto,..., 1995.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových jámách, tunelování bariérou, spin, zářivé přechody, pásová teorie. Chaos v konzervativních a disipativních systémech, deterministický chaos.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími myšlenkami, pojmy a zákony fyziky dvacátého století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor