Detail předmětu

Integrované systémy chránění

FEKT-LISYAk. rok: 2015/2016

Hodnocení stavu elektrizačnísoustavy.Přechodné jevy v proudových transformátorech.Směrová relé na vlnových pochodech.Integrované systémy chránění.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- použít metodu souměrných složek pro řešení nesymetrických poruch v elektrizační soustavě
- vypočítat minimální i maximální zkratový proud
- popsat základní parametry proudových i napěťových transformátorů, jejich využití, zapojení a nevýhody
- vyjmenovat ochrany vedení a popsat jejich princip činnosti
- vyjmenovat ochrany transformátorů a popsat jejich princip činnosti
- vyjmenovat ochrany generátorů a popsat jejich princip činnosti
- popsat funkci a použití distančních ochran
- popsat funkci a použití srovnávacích ochran
- popsat funkci automatiky opětného zapínání
- vypočítat nastavení nadproudových směrových ochran vedení

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Absolvování předmětu BOJZ (Ochrany a jištění) výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

Wright A.,Christopoulos C.:Systems protection,Chapman Hall 1993
Horowitz S.H.:Protective relaying for power systems,Vol.I.,II.,IEEE Product No.PP3095-QTP 1992
Haluzík, E.: Ochrany a automatiky v elektrických sítích, skriptum VUT v Brně, 1985, 160s.
Trojánek, Z., Hájek, J., Kvasnica, P., Přechodné jevy v elektrizačních soustavách TU Košice 2006, ISBN 80-8073-453-4
Ziegler, G.: Numerical Distance Protection, Principles and Applications, Siemens 1999, ISBN 3-89578-142-8
Patel, N.: IEC 61850 Horizontal Goose Communication and Overview, Saarbrucken 2011, ISBN 978-3-8465-4632-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, numerické cvičení a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou.
Studenti mohou získat:
až 40 bodů ze cvičení (numerické a laboratorní cvičení)
až 60 bodů ze zkoušky (praktická a teoretická část)
Podrobné vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teorie souměrných složek
Výpočty minimálních zkratových proudů
Přístrojové transformátory
Ochrany vedení
Distanční ochrany
Srovnávací ochrany
Automatiky opětného zapínání
Použití ochran vedení
Ochrany transformátorů
Ochrany generátorů

Cíl

Nové přístupy pro integrované chránění elektrizačních soustav velmi vysokého a vysokého napětí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor