Detail předmětu

Číslicové zpracování a analýza signálů

FEKT-BCZAAk. rok: 2015/2016

Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů, výhody a nevýhody. Lineární filtrace signálů, číslicové filtry typu FIR a IIR teorie, návrh a realizace. Kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu. Komplexní signály a jejich využití, modulace a frekvenční translace. Korelační a spektrální analýza deterministických a stochastických signálů, identifikace systémů. Detekce, inverzní filtrace a restaurace zkreslených signálů v šumu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu
- rozumí základní teorii číslicového zpracování a analýzy signálů,
- je schopen posoudit vhodnost dané metody pro určitý praktický účel,
- ovládá základní aplikační přístupy v implementaci těchto metod.

Prerekvizity

Znalosti ze základů teorie systémů a signálů, matematika na úrovni bakalářské výuky

Doporučená nebo povinná literatura

J.Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE Publishing, London, UK, 2000
B.Mulgrew, P.M.Grant J.S.Thompson: Digital Signal Processing, Concepts and Applications, Mac-Millan Pres Ltd.1999
M. Bellanger:Digital Processing of Signals,J.Wiley 1990
J.Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů (druhé rozsírené vydání),VUTIUM Brno, 2002
V.K.Madisetti, D.B.Williams (eds.): The Digital Signal Processing Handbook. CRC Press & IEEE Press, 1998
JAN, J. Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. Signal Processing and Comm. Signal Processing and Comm. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2006. 760 s. ISBN: 0-8247-5849- 8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student vypracovává samstatné úkoly během počítačových cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu upřesňuje každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu;
v zásadě
- získání zápočtu na základě aktivní účasti na demonstračních cvičeních (až 24 bodů, min. 12 bodů),
- úspěšné složení písemné závěrečné zkoušky (až 76 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Klasifikace diskretních metod zpracování signálu, vlastnosti a aplikace
2. Lineární filtrace - FIR filtry 1
3. Lineární filtrace - FIR filtry 2
4. Lineární filtrace - IIR filtry 1
5. Lineární filtrace - IIR filtry 2
6. Kumulacní zpracování signálu
7. Komplexní signály a analytická filtrace
8. Translace spekter signálu
9. Korelacni analyza signalu - metody odhadu korel. funkce
10. Korelacni analyza signalu - aplikace
11. Spektralni analyza deterministickych signalu
12. Spektralni analyza stochastickych signalu
13. Inverzni filtrace a princip restaurace signalu

Cíl

Poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti číslicového zpracování, analýzy a restaurace signálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

počítačová cvičení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor