Detail předmětu

Diplomový projekt (M-STM)

FSI-HD7Ak. rok: 2011/2012

Zdokonalení schopností a znalostí studentů při práci s informacemi z různých pramenů, s využitím počítačové podpory. Procvičování schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a uživatelského zpracování technicko-ekonomických nebo organizačních podkladů a informací. Použití analytických a hodnotících metod řešení zadaného problému, vedoucích k návrhu nového systému nebo procesu s cílovými charakteristikami. Implementace získaných znalostí a schopností na reálném prostředí technického zadání.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnotících schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. Schopnost plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Týmová práce v počítačové učebně.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 5966 - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut, Praha, 1995. 32 s. MDT 06.055.
HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. MM publishing s. r.o., Praha. 2008. 235s. ISBN 978-80-254-2250-2.
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet posuzuje míru splnění zadaných úkolů a zohledňuje technickou i formální úroveň předložené části diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Obecné zásady zpracování technických projektů a dokumentací
2.Zadání projektu, rozbor problematiky
3.Plánování a osnova zpracování technických a projektů a dokumentací
4.Práce s cizojazyčnými odbornými texty, odborné překlady
5.Metodika analýzy a sběru dat
6.Metodika zpracování dat
7.Metodika pro zpracování technicko-ekonomického hodnocení
8.Hodnocení navržených variant
9.Zásady grafické úpravy technických zpráv
10.Konzultace odborných problémů
11.Samostatná práce na projektu
12.Samostatná práce na projektu
13.Zápočet

Cíl

Samostatné vypracování části diplomové práce, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technických dokumentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obecné zásady zpracování technických projektů a dokumentací
2.Zadání projektu, rozbor problematiky
3.Plánování a osnova zpracování technických a projektů a dokumentací
4.Práce s cizojazyčnými odbornými texty, odborné překlady
5.Metodika analýzy a sběru dat
6.Metodika zpracování dat
7.Metodika pro zpracování technicko-ekonomického hodnocení
8.Hodnocení navržených variant
9.Zásady grafické úpravy technických zpráv
10.Konzultace odborných problémů
11.Samostatná práce na projektu
12.Samostatná práce na projektu
13.Zápočet

Laboratoře a ateliéry

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor