Detail předmětu

Nástroje a přípravky pro obrábění

FSI-HUPAk. rok: 2011/2012

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy konstruování řezných nástrojů a přípravků v obrábění. Jsou popsány jednotlivé zobrazovací systémy pro konstrukci nástrojů a postupy při návrhu operačních přípravků v souladu s navrženou technologií. Současně jsou zhodnoceny jednotlivé řezné materiály a jejich využití v konstrukci nářadí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Využití CAD/CAM programů při návrhu a konstrukci nástrojů a přípravků pro obrábění.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukce na PC, sestavování technických výkresů, znalost o materiálu a jeho tepelném zpracování, středoškolskou matematiku, základní znalosti o technologii obrábění a jejich metodách. Sestavování výrobních postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2003. 192s. ISBN 80-214-2336-6 (CS)
Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno Akademické nakladatelství CERM s.r.o.2003. ISBN 80-214-1336-6 (CS)
Zemčík,O.Nástroje a přípravky pro obrábění. (přílohy), internet ÚST (kst2.fme.vutbr.cz/obrabeni/publikace( (52MB) (CS)
VDI-Geselschaft. Vorrichtungen. Düsseldorf 1992. ISBN 3-18-401175-5 (DE)
Firemní podklady Coromant, SECO,Wolhaupter,Pramet, Pramet, FETTE, Nářadí,apod. (CS)
Papež.Konstrukce nářadí I.II. SNTL Praha 1980. ISBN 05-031-80 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - odevzdání tří programů: konstrukce rozměrového nástroje a přípravků pro danou součást za pomocí PC.
Zkouška probíhá formou písemnou a následnou ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnout základy navrhování a konstruování základních řezných nástrojů a přípravků pro obrábění. Seznámení a zvládnutí konstrukce nástrojů v základních zobrazovacích systémech za pomocí výpočetní techniky. Návrh a konstrukce operačních přípravků v souladu s navrženou technologií. Seznámení s jednotlivými druhy řezných materiálů a jejich využití při konstrukci nástrojů v dané technologii obrábění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních 100%, omluvená neúčast max.10%, v případě vyšší odůvodněná absence, na doporučení ředitele ústavu individuální zadání.
Odůvodněná náhrada cvičení je možná v daném týdnu v souběžných cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.až 2. Charakteristika řezných nástrojů, hospodárnost řezného nářadí,
základy konstrukce břitu řezného nástroje.
3. Souřadnicové systémy v konstrukci řezných nástrojů, roviny
zobrazování, tvorba geometrie břitu, břitové diagramy řezného nástroje.
4. Materiály používané při konstrukci řezného nářadí, zpracování,
hospodárnost využití, brusné materiály.
5.až6. Řezné nástroje pro jednotlivé technologie obrábění.
7. Přípravky ve strojírenské výrobě, význam, rozdělení, použití, vliv na
produktivitu a náklady - hospodárnost.
8. Zásady konstrunkce přípravků pro obrábění, používané materiály,
požadavky na jednotlivé elementy přípravků.
9.až12. Ustavení obráběné součásti - ustavovací prvky. Upnutí součásti -
upínací prvky. Základní podmínky ustavení a upnutí součásti.
12.až13. Přípravky pro jednotlivé základní technologie obrábění. Základní
výpočet upínacích sil. Mechanizace upínání.

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh a konstrukce rozměrového řezného nástroje dle individuálního zadání - vrtáky, výhrubníky, výstružníky, záhlubníky, frézy, závitníky, závitové čelisti atd.2. Vlastní konstrukční řešení dle ČSN, pomocí výpočetní techniky.3. Návrh a konstrukce jednoduchého operačního přípravku pro individuálně zadanou součást a technologii obrábění a upínání nástrojů. Přípravek operační - vrtací, frézovací, soustružnický, atd.4. Vlastní konstrukční řešení sestavy daného operačního přípravku pomocí výpočetní techniky. Zápočet.