Detail předmětu

Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství

FSI-LDSAk. rok: 2011/2012

Cílem předmětu je seznámit posluchače se vzájemným působením soustav různé fyzikální povahy a jejich dynamickým chováním. Zdůrazněna bude zejména fyzikální stránka a modelování prvků systému v reálných provozních podmínkách. Na základě modelování budou vysvětleny principy diagnostiky a ladění vázaných soustav v energetickém hospodářství.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost diagnostikovat a ladit dynamické soustavy v energetických
provozech s ohledem na přenos hluku a vibrací.

Prerekvizity

Základy hydrodynamiky, termomechaniky, dynamiky těles

Doporučená nebo povinná literatura

JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - účast na cvičení a zadané úlohy
Zkouška – ústní

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Pochopení souvislostí při vzájemném působení mechanických,
hydrodynamických, tepelných a elektrických soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, písemné úlohy na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Transformace souřadnic při rotaci - odvození matice. 2. Odezva na kinematické buzení stroje. 3. Posouzení stability v závislosti na magnetickém toku. 4. Animace přejezdu rotoru přes rezonanci. 5. Samobuzené kmitání větrné elektrárny. 6. Model standardního tělesa - spojky. 7. Návrh hydraulického systému s protihlukovou ochranou 8. Návrh uložení rotoru se samomazným ložiskem. 9. Návrh vyvážení rotoru.10. Návrh nelineární pružné spojky.11. Modální analýza lopatky turbostroje.12. Stanovení spektrální výkonové hustoty.