Detail předmětu

Oběhové stroje a chladící zařízení

FSI-LOSAk. rok: 2011/2012

Objemové kompresory, jejich použití v klimatizačních a chladicích zařízeních. Strojní chladicí zařízení, jejich provoz jako samostatný celek, součást klimatizačních zařízení. Ventilátory jako prvek větracích a klimatizačních zařízení. Výuka je obsahově zaměřena na přípravu projektantů a provozovatelů těchto zařízení. V návaznosti na předchozí teoretické předměty jsou probírány základy konstrukce jednotlivých strojů, výpočet základních provozních parametrů, použití.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání technické orientace v oblasti kompresorů, ventilátorů a strojních chladicích zařízení. Schopnost projekčního návrhu příslušného stroje nebo zařízení pro zadané provozní požadavky. Schopnost posoudit vhodnost navrženého nebo instalovaného stroje a zařízení nejen z hlediska technické funkčnosti, ale i ekonomického a ekologického.

Prerekvizity

Termodynamika plynů a par, tepelné oběhy, proudění tekutin, přenos tepla.

Doporučená nebo povinná literatura

Chlumský, V., Liška,A.: Kompresory, SNTL, Praha 1977
Liška, A., Novák.P.: Kompresory, ČVUT, Praha 1999
Hoch, V.: Chladicí technika, VUT, Brno 1992
Eck,B.: Fans,Pergamon Press, Braunschweig 1973
Nový, R.: Ventilátory, ČVUT, Praha 1997
Dvořák,Z.: Chladicí technika, SNTL, Praha 1971

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní,obsahuje výpočtová zadání s potřebou
kapesních kalkulátorů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání základních znalostí o strojích zajišťujících rozvod nebo cirkulaci plynů a par v zařízeních energetiky, vzduchotechniky, chladicí techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní absolvování cvičení. Nahrazování formou individuálního zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Kompresory.Termodynamické základy objemových kompresorů.Kompr.s vratným pohybem pístu
Rotační a speciální typy objemových kompresorů.
Regulace výkonnosti obj.kompr.Příslušenství,provoz.Kompresorové stanice.
II.Strojní chlad. zařízení. Chlad. oběh parní kompresorový jedno a vícestupňový.
Chladicí oběh absorpční.
Chlad. oběh proudový.
Chladicí oběh plynový.Termoelektrické chlazení.
Provoz chladicích zařízení.Regulace, automatika. Nepřímé chlazení.
III.Ventilátory.Rozdělení, základní části,parametry. Zákony podobnosti.
Radiální ventilátory.
Axiální ventilátory přetlakové
Axiální ventilátory rovnotlaké. Diagonální a diametrální ventilátory.
Provoz ventilátorů v potrubní síti, regulace.Testování ventilátorů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Objemový a energetický návrh pístového kompresoru.
Návrh vícestupňového kompresoru, mezichladičů.
Výpočet velikosti vzdušníku, reduktoru a pojišťovacího ventilu.
Výpočet jednostupňového parního kompresorového chladicího zařízení.
Výpočet dvoustupňového parního kompresorového chladicího zařízení.
Výpočet jednostupňového absorpčního chladicího zařízení.
Výpočet proudového chladicího zařízení.
Výpočet termoelektrického chladicího zařízení.
Výpočet plynového chladicího zařízení.
Návrh hlavních rozměrů radiálního ventilátoru a spirální skříně.
Návrh hlavních rozměrů přetlakového axiálního ventilátoru.
Návrh hlavních rozměrů rovnotlakého axiálního ventilátoru.
Zapojení dvou ventilátorů, změna otáček, průměru.