Detail předmětu

Statistické metody ve strojírenství

FSI-PSTAk. rok: 2011/2012

Technici někdy používají statistiku k tomu, aby popsali výsledky experimentu. To se nazývá analýza dat či popisná statistika. Statistika se dá použít jiným způsobem. Není-li objekt našeho zájmu celý nám dostupný (základní statistický soubor), vyšetříme pouze část (výběrový soubor) a použijeme statistiku k tomu, aby nám dala odpovědi na otázky o celém základním souboru. Tento proces ( indukce ) je podstatou kurzu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Data analysis, descriptive statistics, sample, population, inferential statistics
Analýza dat, popisná statistika, výběrový soubor, základní soubor, test hypotéz

Prerekvizity

základy matematiky

Doporučená nebo povinná literatura

J. Anděl: Statistické metody, , 0
Egermayer,F.-Boháč,M.:Statistika pro techniky, SNTL,1984
A. Linczenyi: Inžinierska štatistika, , 0
Bakytová,H.: Základy štatistiky, ALFA, 1975

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Řádná docházka do cvičení .

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Chceme ukázat studentům důležitost statistiky v inženýrství, a to chceme uskutečnit dvěma způsoby. Za první, vysvětlením, že statistika je neoddělitelnou součástí práce inženýra. Za druhé, každý statistické téma se ihned bude ilustrovat na příkladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování samostatné práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Sběr dat
2. Rozptyl.
3. Paretova analýza.
4. Funkce hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.
5. Normální rozdělení .
6. Rozdělení aritmetického průměru.
7. Odhady parametrů.
8. Testování hypotéz .
9. Analýza rozptylu. Jednoduché třídění.
10. Dvojné třídění.
11. Tukeyova metoda. Scheffeho metoda.
12. Lineární model.
13. Korelační koeficient. Parciální korelační koeficient.
14. Statistické modelování. Metoda Monte Carlo.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Sběr dat
2. Rozptyl.
3. Paretova analýza.
4. Funkce hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.
5. Normální rozdělení .
6. Rozdělení aritmetického průměru.
7. Odhady parametrů.
8. Testování hypotéz .
9. Analýza rozptylu. Jednoduché třídění.
10. Dvojné třídění.
11. Tukeyova metoda. Scheffeho metoda.
12. Lineární model.
13. Korelační koeficient. Parciální korelační koeficient.
14. Statistické modelování. Metoda Monte Carlo.